BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Problem zgodności prawa bilansowego i prawa podatkowego w aspekcie pomiaru kategorii ekonomicznych
Balance Law and Tax Law Conformity in Evaluating Economic Categories
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 184-192, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Informacja ekonomiczna, Przychody, Koszty, Zmienne ekonomiczne
Balance law, Tax regulations, Economic information, Revenue, Costs, Economic variables
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano zasady rachunkowości, które są gwarancją rzetelnej informacji ekonomicznej. Omówiono również system podatkowy jako element pomiaru zużycia wielkości ekonomicznych. Na koniec przedstawiono kategorię przychodu i kosztu w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego.

Businesses describe their operations using economic variables. Balance law is both a theoretical and practical source of universal rules, evaluation methods and presentation of data generated by the accounting system. Economic entities use tax law regulations to evaluate completed operations. Unlike balance law, these are used mainly for a country's fiscal purposes. On the assumption that alternative methods of resource consumption evaluation are included in the tax law, one has to take into account that the evaluation is performed in order to fulfill general tax policy, not to present reliable economic data on the financial situation of the entity and its financial results. A lack of specificity in economic categories used by tax law increases the subjectivity of the evaluation process. The tax law rules, though now theoretical, could, like accounting regulations, provide economic data generated by the universal character of the accounting system. This would seem to be appropriate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dereń M. [1995], Prawo podatkowe, TNOiK OPO, Bydgoszcz.
 2. Etel L. |2005], Prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 3. Fedorowicz Z. [1998], Polityka fiskalna, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
 5. Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Kulicki J., Sokół P. [1995], Podatki i prawo podatkowe, PWN, Warszawa.
 7. Majchrzycka-Guzowska A. [1990], Podatki w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 8. Majchrzycka-Guzowska A. [1995], Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mann F.K. [1952], Geschichte der Angelsachsischen Finanzwissenschaft, Handbuch der Finanzwissenschafts, t. l, Tübingen.
 10. Messner Z. [2001], Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 11. Micherda B. [2007], Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 12. Nojszewska E. [2002], Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Nowak E. [1998], Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 14. Olchowicz I. [2003], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 15. Olchowicz I. [2009], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 16. Organizacja rachunkowości [1999], red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 17. Polkowska G. [1995], Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Prawo bilansowe a prawo podatkowe [2007], red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 19. Smith A. [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Strasburger E. [1934], Nauka skarbowości. Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2000 nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2002 nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 23. Waślicki T. [2007], Nadrzędne zasady rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu