BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola środowiskowej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kosztami środowiskowymi w przedsiębiorstwie
The Role of Environmental Management Accounting in Environmental Cost Management
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 202-211, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Koszty ochrony środowiska, Zarządzanie kosztami
Management accounting, Environmental protection costs, Costs management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcia i zadania środowiskowej rachunkowości zarządczej, jako narzędzia dla potrzeb proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz rolę środowiskowej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kosztami środowiskowymi w podmiocie gospodarującym. (fragment tekstu)

Companies are currently required to conduct their activities according to environmental protection rules i.e. they should preserve the environment for present and future generations. 'This results in the need to include the protection of the environment in management processes. It also poses new challenges for accounting, particularly management accounting, which provides both financial and non-financial information relevant to the decision-making process. This paper aims to present environmental management accounting and its role in pro-ecological management, and to show the role of environmental management accounting in the management of environmental costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G. [2001], Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, AE w Krakowie, Kraków.
 2. Borys G. [2003], Ewolucja pojęcia kosztów środowiskowych [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 3. Burritt R. [2005], Challenges for Environmental Management Accounting |w:( Implementing Environmental Management Accounting, red. P.M. Rikhardsson, Springer, Printed in the Netherlands.
 4. Guide to Corporate Environmental Cost Management [2003], Federal Environment Ministry, Federal Environmental Agency, Berlin, http://www.umweltbundesamt.org/ fpdf-l/2895.pdf., data dostępu: 10.01.2010.
 5. Jasch Ch. [2006], How to Perform an Environmental Management Cost Assessment in One Day, "Journal of Cleaner Production", vol. 14.
 6. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. [1999], Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 7. Kryk B. [2001], Rachunek kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie finansami. Cele - Organizacja - Narzędzia, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Micherda B. [2004], Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, AE w Krakowie, Kraków.
 9. Piontek B. [2002], Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 10. Schaltegger S., Burritt R., Petersem H. [2003], An Introduction to Corporate Environmental Management. Striving for Sustainability, Greenleaf Publishing, UK.
 11. Stępień M. [2003a], Koszty ochrony środowiska - stadium pojęciowe [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 12. Stępień M. [2003b], Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw -wyniki badań ankietowych [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków -Zakopane.
 13. Stępień M. [2004], Koszty ekologiczne w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 14. Szadziewska A. [2006], Środowiskowa rachunkowość zarządcza jako źródło danych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe, AGH, Kraków.
 15. Szadziewska A. [2007], Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, UG, nr 4, Sopot.
 16. Wąsikiewicz-Rusnak U. [2003], Ekorozwój w strategii gospodarowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 17. Yakhou M., Dorweiler V.P. [2004], Environmental Accounting: an Essential Component of Business Strategy, ,,Business Strategy and the Environment", nr 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu