BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczotka Jadwiga (Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Szczotka w Czechowicach-Dziedzicach)
Tytuł
Praktyczne aspekty przyjęcia i stosowania Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości
Practical Aspects of Adopting and Applying the Code of Professional Ethics in Accounting
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 212-220, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Etyka zawodowa, Rachunkowość, Kodeks etyki, Etyka biznesu, Księgowy
Professional ethics, Accounting, Code of ethics, Business ethics, Accountant
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmując w niniejszym artykule rozważania na temat praktycznych aspektów przyjęcia i stosowania Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości, omówiono pojęcie etyki. Następnie przedstawiono zarys historii wychowania etycznego, które ma kluczowe znaczenie dla nauczania zasad etyki wszystkich ludzi, również tych, którzy zawodowo związani są z rachunkowością. Postępowanie etyczne księgowego w bardzo dużym stopniu zależy od tego, czy przedsiębiorstwa, w których oni pracują przestrzegają zasad etyki biznesu, a poziom etyczny przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wreszcie w ostatnim rozdziale autorka artykułu zastanawia się nad sposobem przeprowadzania zajęć z zakresu etyki w ramach szkoleń organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. (fragment tekstu)

In 2007 the Accountants Association of Poland adopted and issued the first specialist Code of Professional Ethics in Accounting. It is a normative act, which means a set of principles and guidelines, which all accountants can adhere to in the case of doubts as to the course of action that should be taken. "The Bank of Ethical Dilemmas" being developed by The Commission for Ethics and Professionalism in Accounting Profession operating within the Research Council of the Accountants Association in Poland, will support the propagation and application of ethical norms and values in the accounting community. By the time it is completed, those responsible for running courses in general accounting ethical rules will be personally obliged to prepare and conduct lectures, case study discussions and the exchange of experiences with the participants of courses organised in the Accountants Association in Poland. In the article the author reflects on the practical aspects of adopting and applying the Code of Professional Ethics in Accounting and looks for answers to the questions of what qualities those who teach accounting ethical rules should possess, as well as which forms, methods, techniques and educational measures teachers should implement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanchard K., Peale N.V. [2008], Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa.
  2. Etyka [1975], red. H. Jankowski, PWN, Warszawa.
  3. Etyka H [2005], http://portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=4104.
  4. Etyka w teorii i praktyce, Antologia tekstów [2001], oprac. Z. Kalita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  5. Kałuszynski M. [1980], Myślenie etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  6. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości [2007], SKwP, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649.
  8. Wojtyła K. [1983], Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu