BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej jako źródła informacji o działalności proekologicznej przedsiębiorstw
Perspectives on Development of Management Accounting as a Source of Information about the Pro-ecological Activity of Enterprises
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 221-230, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Źródła informacji, Rachunkowość jako system informacyjny, Ekologia, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Management accounting, Information source, Accountancy as information system, Ecology, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania potencjalnych obszarów zainteresowań rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego o działalności proekologicznej przedsiębiorstw. W tym celu zostały wykorzystane doświadczenia autora zdobyte w trakcie analizy literatury przedmiotu, obserwacji i rozmów z przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. (fragment tekstu)

Managers take a variety of aspects of environmental protection into consideration during the decision-making processes, which leads to higher demand for "ecological information". The management accounting system is able to deliver a very wide scope of such information. The author suggests changes in management accounting as a potential source of information about the pro-ecological activity of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett M., James P. [2000], The Green Bottom Line: Environmental Accounting for Management: Current Practice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, UK.
 2. Burzym E. [1993], Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 23, Warszawa.
 3. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A. [2000], Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Gomółka Z. [1996], Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Kiziukiewicz T. [2003], Rachunkowość w systemie zarządzania [w:] Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 6. Nowak E. [2001], Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 7. Schumacher E.F. [1976], Technika z ludzką twarzą [w:] Polska 2000. Przegląd zagraniczny literatury prognostycznej, nr 3(1), Ossolineum, Wrocław.
 8. Stępień M. [2004], Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa.
 9. Szczypa P. [2009], Rachunkowość jako czynnik determinujący skuteczność działań eko-marketingu, "Handel Wewnętrzny", czerwiec, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 10. Wojciechowska A. [2006], Rachunkowość środowiskowa jako narzędzie wspomagające zarządzanie [w:] Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, red. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe nr 82, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 11. Zadora K. [1997], Czym jest, czym nie jest rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 40, Warszawa.
 12. Zygała R. [2007], Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu