BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska-Grzegorczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe
Accountancy in the European Integration Process - Selected Systemic Issues
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 239-248, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Jednolity rynek wewnętrzny
Accounting, Economic and political integration of Europe, European Single Market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest określenie relacji zachodzących pomiędzy istotą funkcjonowania Unii Europejskiej z jednej strony, a polityką legislacyjną dotyczącą rachunkowości z drugiej strony. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, jaka jest zasadność wdrażania postulatu standaryzacji i harmonizacji rachunkowości w kontekście celów Unii Europejskiej. Poza samym zdefiniowaniem celu istotne jest także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istniejące mechanizmy można uznać za efektywne z punktu widzenia założonych celów. Wobec powyższego, istotne jest przeanalizowanie zagadnień, takich jak: 1) rola rachunkowości w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE, łącznie z analizą potrzeb tego rynku w zakresie standaryzacji i harmonizacji rachunkowości, 2) rozwiązania prawne służące bezpośrednio standaryzacji i harmonizacji, a pośrednio mające na celu realizację postulatu budowy rynku wewnętrznego. (fragment tekstu)

The essay describes the fundamental role of accountancy in the process of building and in the functioning of the EU internal market. The author analyses legal instruments used as transposition tools of EU accountancy principles (directives and regulations). She doubts that directives are an adequate instrument to achieve the appropriate level of harmonisation between national (member states') accountancy rules. At the same time, she suggests that regulations are much better than directives, because they do not carry the risk of market fragmentation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J. [2004], Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo linii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 2. Baums T., Sołtysiński S. [2009], Projekt europejskiej ustawy modelowej o spółkach, "Przegląd Prawa Handlowego", nr l.
 3. Burnas K, Szychta A. [2009], Kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy UE, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, nr 50.
 4. Craig P., Burca G. de [2002], EU Law. Text, Cases and Materials, 2nd ed., Oxford University Press.
 5. Fallon M. [2003], Droit materiel general de l'Union européenne, Bruylant-Bruxelles, Bruxelles.
 6. Grzegorczyk F. [2009], Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, LexisNexis, Warszawa.
 7. Krzywda D. [2007], Auditing Standards in Poland - Past and Present [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Martyniuk T. [2008], Czy globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, nr 44.
 9. Micherda B. [2007], Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 10. Piontek E. [2004], Swoboda przepływu kapitału [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 11. Pogodzińska-Mizdrak E. [2008], Problemy formacji i deformacji w sprawozdaniu finansowy [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 12. Przyborowska-Klimczak A. [2006], Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 13. Sawicki K. [2007], Wpływ kontroli i rewizji wewnętrznej oraz nadzoru na zapewnienie przydatności i wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 14. Turyna J. [2005], Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Zabłocka S. [2001], Istota rachunkowości międzynarodowej [w:] Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu