BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnieżek Ewa (Uniwersytet Łódzki), Wiatr Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane aspekty odwzorowania zasady true and fair view w bilansie XXI wieku
Chosen Aspects of True and Fair View Recognition in the Balance Sheet of the Twenty-first Century
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 249-259, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Bilans, Zasady rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Balance sheet, Accounting principles, Financial reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono istotność i użyteczność informacji finansowych oraz fundamentalna zasadę rachunkowości, czyli „true and fair view”. Następnie omówiono problem, jakim jest odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej w sprawozdaniu finansowym. Przedstawiono kształt bilansu zgodny z założeniami MSSF, według wspólnego projektu IASB/FASB oraz według W. Osbahra.

The article addresses the discussion on proper balance sheet lay-out according to financial reporting formulae (both those in effect and planned) and the true and fair representation of a company's financial situation as the basis for decision-making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander D., Jermakowicz E. [2006], A True and Fair View of the Principles/Rules Debate, referat wygłoszony na XXIX Kongresie European Accounting Association w Dublinie, 2-24 marca 2006 r.
 2. Drucker P.P. [1995], Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa.
 3. Flint D. [1982], A True and Fair View in Company Accounts, Gee & Co. Ltd., Berkshire.
 4. Hulle van K. [1997], The True and Fair View Override in the European Accounting Directives, ,,European Accounting Review", t. 6, nr 4.
 5. Mączyńska E. [2010], Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami działalności gospodarczej [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. E. Mączyńska, Z. Messner, SKwP, Warszawa.
 6. Moczydłowska W. [2000], Kreatywna rachunkowość - diabeł tkwi w szczegółach, ,,Gazeta Prawna", nr 156 (761).
 7. Parker R.H., Nobes C.W. [1994], An International View of True and Fair Accounting, Routledge, London.
 8. Rutheford B.A. [1985], True and Fair View Doctrine, A Search for Explication, ,,Journal of Business Finance and Accounting", nr 12.
 9. Scheffs M. [1938], Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
 10. Surdykowska S. [2000], Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, AE w Katowicach, Katowice.
 11. Surdykowska S. [2009], Kryzysy finansowe w XX wieku i wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych [w:] Kryzysy gospodarcze w wiarygodność sprawozdań finansowych, S. Surdykowska, M. Kotera, Difin, Warszawa.
 12. Walińska E. [2007], Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic? [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 13. Walińska E. [2009], Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu