BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Borowski Szczepan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kariozen Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych
The Impact of Disclosures on Investor Protection and on the Competitive Position of Publicly Listed Companies
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 260-269, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Raport roczny przedsiębiorstwa, Ochrona praw inwestorów, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Emisja papierów wartościowych
Annual report of the company, Protection of investors rights, Enterprise competitiveness, Securities emission
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje najważniejsze wyniki badań zrealizowanych w latach 2007-2009 przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej i Instytut Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu badawczego. [...] Celem projektu było ustalenie wpływu ujawnianych przez polskich emitentów papierów wartościowych informacji na ich pozycję konkurencyjną oraz ochronę inwestorów. Opracowano oryginalny wskaźnik ujawnień korporacyjnych (Polish Corporate Disclosure Index PCDI), który został zbudowany na podstawie szczegółowej analizy statystycznej przeprowadzonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 48 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2007, a zatem w pierwszych trzech latach stosowania w Polsce międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Analizowano pięć branż: banki, branża chemiczna, media, branża spożywcza oraz telekomunikacja. Badanie, poza informacjami pochodzącymi ze sprawozdań finansowych, obejmowało także sprawozdania z działalności oraz ujawnienia w zakresie relacji z otoczeniem i wpływu na środowisko naturalne. (fragment tekstu)

This article presents the results of research carried out from 2007 to 2009 at the Warsaw School of Economics by the Managerial Accounting Department and the Institute of Econometrics for their research project, "The impact of disclosures on investor protection and on the competitive position of publicly listed companies". The article discusses the results of empirical research based on an originally developed Polish Corporate Disclosure Index, PCD1. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski S., Gruszczyński M., Kariozen M., Karwowski M., Owczarczuk M., Pielaszek M., Roszkowska P, Świderska G., Świderska M. [2010], Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawą ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Raport z projektu badawczego nr NI 13 024 32/2706.
  2. Lopes A.B., Alencar R.C. de [2008], Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Brazilian Case, http://ssrn.com/abstract=1099900.
  3. Luol M.M., Plumlee M. [2008], Voluntary Disclosure and Dividend Policy, www.fma.org/Reno/Papers/DI VandAIMR_FMA.pdf.
  4. Patel S.A., Dallas G.S. [2002], Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results - United States, http://ssrn.com/abstract=422800.
  5. Strategor [1999], Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu