BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny wartości firmy w międzynarodowym prawie bilansowym
The Controversy over Changes in the Recognition of Goodwill in the International Law on Balance Sheets
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 279-287, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prawo bilansowe, Prawo międzynarodowe, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Balance law, International law, Valuation of the company, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza regulacji dotyczących wartości firmy wprowadzonych do zaktualizowanego Międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) nr 3 „Połączenia jednostek”, oraz wykazanie, że ich stosowanie może ograniczyć zaufanie inwestorów do prezentowanego sprawozdania finansowego. (fragment tekstu)

The issue of mergers is closely linked to the concept of "goodwill", at once a term denoting the value of market position and a phenomenon that often triggers investors to invest. The article reviews the principles of determination resulting from the adjustment made in the new 1FRS 3. It also points out that the validity of two different ways of identifying and accounting for goodwill reduces the comparability of the information about the combined entities, thereby complicating the receipt and evaluation of information presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baxter G.C., Spinney J.C. [1975], A Closer Look at Consolilidatet Financial Statement Theory, ,,Canadian Charter Accountant" (CA Magazine), vol. 106, nr 1 i 2.
  2. Hendriksen E., Breda M. van [2002] Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Ignatowski R. [2003], Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, Gdańsk.
  4. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. [2009], Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa.
  5. Kamela-Sowińska A. [1996], Wartość firmy, PWE, Warszawa.
  6. Toborek-Mazur J. [2005], Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu