BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów - wnioski z badań
Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 296-305, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych, Bankructwo
Cash flows, Cash-flow statement, Bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dotychczas prowadzone badania nie zawierają odpowiedzi na szereg istotnych kwestii związanych z użytecznością przepływów pieniężnych pochodzących z rachunku tych przepływów w modelowaniu bankructwa: - pomija się kwestię zmienności przepływów pieniężnych w czasie, - zbyt małą wagę przywiązuje się do powiązań pomiędzy komponentami rachunku przepływów pieniężnych, - wzajemny wpływ układu znaków na siebie nie jest uwzględniany, choć wiadomo, że muszą się one zmieniać sekwencyjnie (np. dodatnie przepływy finansowe kiedyś muszą być przepływami ujemnymi), - uwzględnia się wyłącznie znaki przepływów, ale ignoruje się kwoty, które przepływają. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych nad wyjaśnieniem wymienionych problemów. (fragment tekstu)

The paper presents the results of research on some properties of cash flow in a group of bankrupt and non-bankrupt companies, which can be useful in financial analysis and in predicting bankruptcy. It considers the relations in time (sequences) between cash flow from the cash flow statement in the form of signs of cash flow, signs and amounts and ratios in the components of the cash flow statement. The relations are formalised as respective hypotheses. Empirical research was carried out on a representative group of companies including some that had gone bankrupt. It was proved that in bankruptcy modeling the sequences of signs and signs and amounts can be useful but financial ratios are useful to a lesser extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dambolena I., Khoury S. [1980], Ratio Stability and Corporate Failure, ,,Journal of Finance", nr 4.
 2. Dobosz M. [2001], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Exit, Warszawa.
 3. Gentry J., Newbold P., Whitford D. [1985], Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components, ..Journal of Accounting Research", nr 1.
 4. Laitinen E. [1994], Traditional versus Operating Cash Flow in Failure Prediction, ,,Journal of Business Finance & Accounting", March.
 5. Maślanka T. [2008], Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Rujoub M., Cook D., Hay L. [1995], Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures, ,,Journal of Managerial Issues", nr 1.
 7. Tabachnick B., Fidell L. [2007], Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston.
 8. Uchwała nr 5/03 z dnia 22 lipca 2003 w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 ,,Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. MF 2003, nr 12, poz. 69.
 9. Wędzki D. [2008a], Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, ,,Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
 10. Wędzki D. [2008b], Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych, ,,Ekonomista", nr 5.
 11. Wędzki D. [2003], Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 15 (71).
 12. Wędzki D. [2005a], Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, ,,Badania Operacyjne i Decyzje", nr 5.
 13. Wędzki D. [2005b],Zastosowanie logitowego modelu upadłości, ,,Ekonomista", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu