BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcław Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badanie wpływu stosowania wartości godziwej do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w bankach na decyzje użytkowników sprawozdań finansowych
Analysis of the Impact of the Fair Value Measurement of Financial Assets and Liabilities in Banks on the Decisions of Users of Financial Statements
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 306-314, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Wycena aktywów i pasywów, Banki, Sprawozdanie finansowe
Fair value, Valuation of assets and liabilities, Banks, Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono fazę gromadzenia sprawozdań finansowych spółek i informacji z nich wynikających. Przedstawiono również badania powiązania statystycznego „różnic rynkowych” (między rynkową a księgową wartością przedsiębiorstwa) i hipotetycznych skutków wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej. Analizowane informacje zawarte były w sprawozdaniach sporządzonych przez banki będące spółkami giełdowymi zgodnie z MSSF.

The idea of measuring financial assets and liabilities at fair value has adherents and opponents. In the accounting literature there are few items which support the relevance of this measurement method. In order to estimate the influence of the method on decisions of financial statement users the author has carried out an analysis of information contained in the bank statements of banks traded on the stock exchange. He found that applying fair value measurement to financial assets and liabilities can increase the relevance of financial statements by conveying new information to those who use them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting for Financial Assets and Financial Liabilities [1997], document dyskusyjny, International Accounting Standards Committee, London, March.
 2. Barth M., Hodder L., Stubben S. [2008], Fair Value Accounting for Liabilities and Own Credit Risk, “The Accounting Review”, vol. 83 (3).
 3. Credit Risk in Liability Measurement [2009], dokument dyskusyjny, International Accounting Standards Board, London, June.
 4. Draft Standard and Basis for Conclusions. Financial Instruments and Similar Items [2000], dokument dyskusyjny, International Accounting Standards Committee, London, December.
 5. Fair Value Measurement [2009], Exposure draft, International Accounting Standards Board, London, May.
 6. Financial Instruments: Classification and Measurement [2009], Exposure draft, International Accounting Standards Board, London, July.
 7. International Financial Reporting Standards [2010], International Accounting Standards Board, London.
 8. Reducing Complexity in Reporting of Financial Instruments [2008], dokument dyskusyjny, International Accounting Standards Board, London, March.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z późniejszymi zmianami, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
 10. Sprawozdanie finansowe w świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości [2009], red. G.K. Swiderska, W. Więcław, MAC, Warszawa.
 11. Więcław W. [2009], Perspektywy wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w świetle dokumentu dyskusyjnego ,,Redukcja złożoności w raportowaniu instrumentów finansowych" [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. nauk. pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu