BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Możliwości zastosowania rachunku kosztów działań w warunkach Lean Management
The Application of Activity-based Costing in a Company Using Lean Management
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 336-345, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Rachunek kosztów działań, Odchudzone zarządzanie
Cost accounting, Activity Based Costing (ABC), Lean management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa stosujące Lean Manufacturing mogą jednocześnie wykorzystywać rachunek kosztów działań, czy też ABC nie jest rachunkiem kosztów odpowiadającym logice szczupłego zarządzania. Jeśli zaś ABC jest nieodpowiednie dla koncepcji Lean, to czy oznacza to zmierzch rachunku kosztów działań i zatrzymanie jego rozwoju. Niezwykle interesująca jest również kwestia, czy przedsiębiorstwa niestosujące dotychczas Lean Manufacturing ani też ABC, stojąc przed groźbą niesprostania konkurencji w dobie kryzysu, wybiorą raczej szczupłe zarządzanie wspierane przez szczupłą rachunkowość (Lean Accounting – LA) niż dotychczasowy sposób zarządzania wspierany przez szczegółowe, lecz kosztowne z punktu widzenia pozyskania informacje dostarczane przez ABC. (fragment tekstu)

The aim of this article is to answer the question of whether lean companies should use activity-based costing (ABC) and if in fact the idea of ABC is congruent with the concept of Lean Management. The first part of the article briefly presents ABC and Lean Management while the second provides examples of ABC applied in lean companies and discusses why ABC is not a suitable costing method in a lean environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grasso L.P. [2005], Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management?, ,,Management Accounting Quarterly", vol. 7, nr 1.
 2. Kroll K.M. [2004], The Lowdown on Lean Accounting, ,,Journal of Accountancy", July.
 3. Jazayeri M., Hopper T. [1999], Management Accounting within World Class Manufacturing: A Case Study, ,,Management Accounting Research", vol. 10, May.
 4. Kaplan R.S., Anderson S.R. [2007], Time-driven Activity-based Costing, Harvard Business School Publ. Co., Harvard.
 5. Kaplan R., Cooper R. [1998], Cost and Effect, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 6. Maskell B.H., Baggley B.L. [2006], Lean Accounting: What's It All About?, ,,Target", vol.22.
 7. Merwe A. van der [2009], Debating the Principles: ABC and Its Dominant Principle of Work, ,,Cost Management", September/October.
 8. Michalak J. [2009], Szczupła rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 9. Namazi M. [2009], Performance Focused ABC: A Third Generation of Activity-based Costing System, ,,Cost Management", September/October.
 10. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne [2009], red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne [2010], red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Slaugmulder R. [2002], Managing Costs across the Supply Chain [w:] Cost Management in Supply Chains, red. S. Seuring, M. Goldbach, Physica-Verlag, Heidelberg.
 13. Swenson D.W. [1998], Managing Costs through Complexity Reduction at Carrier Corporation, ,,Management Accounting", April.
 14. Szychta A. [2007], Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 15. Womack J.P., Jones D.T. [1996], Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Simon & Schuster, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu