BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawieska Włodzimierz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kowalewski Mirosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po przekształceniu sprawozdania finansowego na zgodne z MSR na przykładzie wybranej spółki
Evaluating a Company's Financial Situation after Transforming Financial Statements in Accordance with IAS Rules - the Example of a Selected Company
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 346-354, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Studium przypadku
Financial statements, Financial reporting, International Accounting Standards (IAS), Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania było określenie obszarów różnic wynikających z polskiego prawa bilansowego i MSR oraz ocena wpływu zastosowanych przepisów MSR na sprawozdanie finansowe jednostki (tj. bilans), a w efekcie na sytuację finansową badanej spółki. (fragment tekstu)

The end product of accounting is the financial statement, which plays an important role in a company's investment, development, and strategic decisions, as well as in building an image that is perceived by external users of the financial statement. On the other hand, the rules governing the preparation of financial statements play an important role in presenting the company's financial situation. The goal of this paper is to show the scope and level of discrepancies between a financial statement prepared according to the Polish balance law and financial statements prepared according to International Accounting Standards, and the evaluation of the impact of the implemented changes on the structure of the balance sheet and basic financial ratios. The results of this research show that the differences between the Polish balance law and IAS in how they present financial data had a significant impact on the evaluation of a given company's financial situation and, as a consequence, on the utility of that company's financial statement for its users, and the quality of the decisions made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmytrasiewicz M. [2000], Globalna harmonizacja zasad rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", nr 2.
 2. Helin A. [2006], Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Jaruga A. [1998], Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku [w:] Rachunkowość u progu XXI wieku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 4. Jaruga A. [2004], Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 5. Jaruga A. [2006], Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
 6. Karmańska A., Gmytrasiewicz M. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 7. Messner Z. [2007], Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004 r. [2004], t. l i 2, SKwP, Warszawa.
 9. MSSF a Ustawa o rachunkowości - porównanie [2006], Deloitte Audyt, Warszawa.
 10. Ostaszewicz A. [2004], Zastosowanie MSR po raz pierwszy, "Rachunkowość", nr 3.
 11. Praktyczny przewodnik po MSR [2006], Deloitte Audyt, Warszawa.
 12. Przewodnik po MSSF 1. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy [2006], Deloitte Audyt, Warszawa.
 13. Turyna J. [2003], Standardy Rachunkowości MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009 nr 152, póz. 1223, z późn. zm.
 15. Walińska E. [2005], Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Walińska E., Czajor P., Michalak M. [2006], Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Walińska E., Czajor P., Wencel A. [2006], Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu