BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieniuk Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa
Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 355-365, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Rachunkowość kreatywna
Accounting policy, Information security, Safety management, Creative accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli świadomego prowadzenia polityki rachunkowości jako narzędzia realizacji założonych celów przedsiębiorstwa oraz wskazanie wyzwań związanych z wyznaczaniem polityki rachunkowości, jakim muszą podołać współczesne przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The aim of the article is to illustrate the significance of accounting policy. Formulating and conducting accounting policy is a crucial process for creating key accounting numbers and it is also responsible for creating the desired financial image of the entity embedded in the financial statement. Appropriate and well-thought-out accounting policy allows companies to achieve their aims. Formulating accounting policy also means selecting optimal solutions and making difficult choices. The article looks at opportunities and risks related to the process of formulating and conducting accounting policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem [2003], red. M. Walczak, Difin, Warszawa.
 2. Brzezin W. [2000], Mikro- i makropolityka rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 876, Wrocław.
 3. Brzezin W. [1998], Ogólna teoria rachunkowości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 4. Buczkowska A., Zbaraszewska A. [1998], Polityka bilansowa a kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 251, Szczecin.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2006], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 6. Jarugowa A., Walińska E. [1997], Roczne sprawozdania finansowe. Ujęcie księgowe a podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Kuta M. [2003], Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie - aspekty praktyczne [w:] Monitorowanie otoczenia, przepływ i bezpieczeństwo informacji [2003], red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 8. Micherda B. [2007], Wiarygodność sprawozdania finansowego [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2007], IASCF, SKwP, Warszawa.
 10. Ostrokulska E. [2001], Dokumentacja zasad przyjętych do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, "Rachunkowość", nr 12.
 11. Piątek E. [2007], Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.
 13. Walińska E. [2008], Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego [w:] Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, t. 2, red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Walińska E., Zakrzewska J. [2003], Polityka rachunkowości a zarządzanie jednostką -wyniki badań ankietowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 71, Warszawa.
 15. Walińska E. [2002], Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź.
 16. Zieniuk P. [2009], Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 17. Zieniuk P. [2010], Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu [w:] Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu