BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Damian (Uniwersytet Gdański), Plenikowska-Ślusarz Teresa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób starszych : wybrane zagadnienia
Social and Economical Situation of the Elderly : Selected Issues
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 4/2, s. 579-589, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Emeryci, Ubóstwo, Stan zdrowia ludności, Opieka zdrowotna
Social and economic conditions, Pensioners, Poverty, Health status of the population, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zwiększa się liczba osób w wieku starszym. Wydłużenie przeciętnej trwania życia powodować będzie, że okres trwania starości znacznie się wydłuży. Wraz z wiekiem i pogarszającym się zdrowiem zwiększa się konieczność korzystania z pomocy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie właśnie tych aspektów życia osób starszych, w których pomoc będzie niezbędna. Wskazano również, że zmiany te będą zachodzić przy zmniejszającym się potencjale opieki rodzinnej i niekorzystnych zmianach w strukturze rodzin i być może więzi rodzinnych, przy wzroście samotności osób starszych. Wzrastać więc będzie konieczność korzystania z pomocy osób z poza rodziny, coraz większe będzie zapotrzebowanie na pomoc środowiskową i instytucjonalną. To z kolei związane będzie z ponoszeniem wydatków, na które, ze względu na zróżnicowaną sytuację materialną osób starszych, nie każdego będzie stać. (abstrakt oryginalny)

In the coming years, more and more people will be elderly, demographic changes in Polish society are inevitable. These processes will occur in the decreasing potential for family care and adverse changes in the structure of families, and perhaps family. The aim of this paper is to present the economic situation and the health of pensioners. In addition, the study presents the impact of projected demographic changes in society to care and support system for the elderly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Praca zbiorowa: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania. PAN Warszawa 2008;
  2. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, red. Jerzy T. Kowaleski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006;
  3. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunki przemian, red. Zbigniew Tyszka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004;
  4. Przyszłość demograficzna Polski, red. Jerzy T. Kowaleski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
  5. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS Warszawa 2009;
  6. Prognoza gospodarstw domowych na lata 2003-2030, GUS Warszawa 2004;
  7. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 roku; GUS Warszawa 2007;
  8. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2006); GUS Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu