BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instytucje sektora finansowego w warunkach spowolnienia gospodarczego - aspekty efektywnościowe
The Institutions of the Financial Sector in the Economic Downturn - the Efficiency Aspects of
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 61-73, tab.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Sektor finansowy, Instytucje finansowe, Efektywność, Sytuacja gospodarcza
Open Pension Funds (OPF), Financial sector, Financial institutions, Effectiveness, Economic situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównymi instytucjami finansowymi są banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne. Wymienione podmioty określane są często mianem instytucji zaufania publicznego. Z tego względu ich działalność podlega nadzorowi ze strony państwa i uzasadnia potrzebę analiz oceniających ich stabilność finansową. Analizę taką, z wyeksponowaniem aspektów efektywnościowych, przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Analiza obejmuje lata 2007 - 2009, a więc okres pogorszenia koniunktury w polskiej gospodarce, wywołanego światowym kryzysem ekonomicznym. Uzyskano w ten sposób odpowiedź na pytanie, jakie były konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla instytucji sektora finansowego. (abstrakt oryginalny)

Banks, insurance companies, investment funds and open pension funds, are main part of financial system. They are called public thrust institutions. Financial situation this institutions describing conditions in national economy. Very important are continues financial analyses his efficiency. In paper were analyzed efficiency of financial institutions with slowing of GDP growth in Poland, which was cause by world financial crisis. Conclusions from the analysis are encouraging Banks and insurance companies were able to generate positive financial results, covering both the costs of the risks associated with business. The effects of the economic downturn affected the institutions strongly associated with the capital market; investment funds and open pension funds. Fills us with optimism that the company managing investment funds and open pension funds have seen a true deterioration in profitability, however, maintained a positive net income. Economic stabilization and positive symptoms in global financial markets, observed since the beginning of 2009 suggest that after a temporary collapse of the effectiveness of functioning institutions will be improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red. M. Jerzemowska), PWE, Warszawa 2006.
  2. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005, s. 69-71.
  3. Kisielewska M., Kozuń-Cieślak G., Pojęcie i pomiar efektywności - studia literaturowe, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2007, nr 1159, s. 295-297.
  4. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007 s. 263-271.
  5. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000, s. 231-234.
  6. Nowa encyklopedia powszechna PWN, T.2, PWN, Warszawa 1997, s. 192.
  7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  8. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 20-21.
  9. Sektor bankowy. Podstawowe dane 12/2009, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
  10. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wskaźniki finansowe. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu