BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybysz Jerzy (Politechnika Poznańska), Sauś Jan (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Public relations a socjotechnika
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, 2004, s. 56-67
Słowa kluczowe
Public relations, Socjotechnika, Komunikowanie społeczne
Public relations, Social engineering, Social communication
Abstrakt
Przedmiotem rozważań są relacje socjotechniki i psychotechniki oraz działalności public relations. Upraszczając problem - socjotechnikę i psychotechnikę pojmujmy tu analogicznie, jak PR, czyli działalność sterowania mentalnością, zachowaniami jednostek i zbiorowości społecznych, przy uwzględnieniu interesów i potrzeb sterowanych oraz norm i wartości moralnych. PR nie ograniczamy przedmiotowo i funkcjonalnie jedynie do komunikacyjnej działalności marketingowej czy też narzędzia zastępującego lub wspomagającego działalność reklamową. Public relations w przyjętym tu rozumieniu to nie tylko kreowanie tożsamości i pozytywnego wizerunku i reputacji organizacji w otoczeniu czyjej pośrednik z nim, lecz również element i funkcja zorientowanej na otoczenie kultury organizacyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1999
 2. B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1997
 3. A. Dobosz, Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa, Poznań 2002
 4. J. Fieske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999
 5. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 1999
 6. T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997
 7. J. Goćkowski, Kultura, socjotechnika i style oddziaływania na grupy i jednostki [w:] Socjotechnika - jak oddziaływać skutecznie, A.Podgórecki (red.), Warszawa 1974
 8. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2003
 9. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 10. H. Januszek, J. Sikora, Socjotechnika zarządzania, Bydgoszcz 1995
 11. A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, SGH, Warszawa 2001.
 12. W. Mantura, Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Poznań 2000
 13. R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982
 14. M. K. Mlicki, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław, 1986
 15. G. Philipsen, A Theory of Speech Codes, in Developing Communication Theory, SUNY, Albany, NY, 1997
 16. A. Podgórecki, Oddziaływanie na jednostkę i grupę społeczną [w:] Socjotechnika - jak oddziaływać skutecznie, A.Podgórecki (red.), Warszawa 1974
 17. A. Podgórecki, Wyjasnianie i rozwiązywanie problemów społecznych. Ku megasocjologii. W: J. Kozielecki: Humanistyka przełomu dziejów. Warszawa 1999
 18. A. Podgórecki, Zasady socjotechniki, Warszawa 1966
 19. J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Poznań 2004
 20. Public Relations, czyli relacje między podmiotami życia społecznego a ich publicznością. Red. H. Przybylski, Katowice 1999.
 21. A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004
 22. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. 2002
 23. J. Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki, Warszawa 1983
 24. F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003
 25. W.G. Stephan, C.W. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy, Gdańsk 1999
 26. A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanego komunikowania marketingowego, Wrocław 2004
 27. T. Witkowski, Psychomanipulacje. Wrocław 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu