BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bień Katarzyna (Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przepływ zleceń a kurs walutowy - badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego
Order Flow and Exchange Rate Dynamics - Market Microstructure Study of the FX Spot EUR/PLN Market
Źródło
Bank i Kredyt, 2010, nr 5, s. 5-39, schemat, wykr., tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Rozliczenia międzybankowe, Kurs walutowy, Przepływy pieniężne, Model GARCH
Interbank settlements, Exchange rates, Cash flows, GARCH model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki empirycznego badania mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego na podstawie danych z elektronicznego systemu Reuters Dealing 3000 Spot Matching, automatycznie kojarzącego oferty kupna i sprzedaży. Badanie przeprowadzono w odniesieniu do pary walutowej EUR/PLN w II połowie 2004 r. oraz w 2007 r. Udokumentowano istnienie istotnego wpływu przepływu zleceń (ang. order flow), czyli nadwyżki netto wartości transakcji zakupu waluty bazowej nad wartością transakcji sprzedaży, na zmiany kursu złotego. Pokazano również, że reakcja kursu na zakup netto (ang. net buy) euro była różna w 2004 i 2007 r., co wynikało przede wszystkim z różnej wielkości rynku złotego w tych okresach. W badaniu wykazano, że oddziaływanie przepływu zleceń na kurs złotego zależy od chwilowej płynności rynku, aproksymowanej porą dnia i wielkością spreadu bid-ask. W artykule zaproponowano również wykorzystanie specyfikacji Integer Count Hurdle jako modelu opisującego kształtowanie się samego przepływu zleceń. Wykazano, że specyfikacja ta dobrze nadaje się do opisu dyskretnych wartości oraz dynamicznych własności zmiennej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the market microstructure study of the forex EUR/PLN spot market based on the trade and quote data from the Reuters Spot Matching System covering two periods: second part of the year 2004 and the whole year 2007. We proved the significant positive impact of order flow on the changes of the exchange rate, as well as a different FX rate reaction to the net buy of euro in 2004 and in 2007, which resulted from the different size of the zloty market in those periods. Our results show that the impact of order flow on the FX rate depends highly on the liquidity of the market (proxied by the 'time of day' and the deseasonalised bid-ask spread). As a flexible tool for the order flow description, the integer count hurdle model was used. We evidenced that such a specification well accounts for the discrete values of the process as well as its dynamic features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Admati A., Pfleiderer P. (1988), A Theory of Intra-Day Patterns: Volume and Price Variability, Review of Financial Studies, 1, 3-40.
 2. Aït-Sahalia Y., Yu J. (2009), High Frequency Market Microstructure Noise Estimates and Liquidity Measures, The Annals of Applied Statistics, 1, 422-457.
 3. Bauwens L., Veredas D. (2004), The Stochastic Conditional Duration Model: a Latent Variable model for the Analysis of Financial Durations, Journal of Econometrics, 119, 381-412.
 4. Berger D., Chaboud A., Chernenko S., Howorka E., Wright J. (2008), Order Flow and Exchange Rate Dynamics in Electronic Brokerage System Data, Journal of International Economics, 75, 31-62.
 5. Bessembinder H. (1994), Bid-Ask Spreads in the Interbank Foreign Exchange Market, Journal of Financial Economics, 35, 317-348.
 6. Bień K. (2006a), Zaawansowane specyfikacje modeli ACD - prezentacja oraz przykład zastosowania, Przegląd Statystyczny, 53 (1), 90-108.
 7. Bień K. (2006b), Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania, Przegląd Statystyczny, 53 (3), 83-97.
 8. Bień K., Nolte I., Pohlmeier W. (2007), A Multivariate Integer Count Hurdle Model: Theory and Application to Exchange Rate Dynamics, w: L. Bauwens, W. Pohlmeier, D. Veredas (red.), Recent Developments in High Frequency Financial Econometrics, Springer, Berlin.
 9. BIS (2004), Trennial Central Bank Survey - Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2004, Bank for International Settlements, Basel.
 10. BIS (2007), Trennial Central Bank Survey - Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Bank for International Settlements, Basel.
 11. Breedon F., Vitale P. (2004), An Empirical Study of Liquidity and Information Effects of Order Flow on Exchange Rates, CEPR Discussion Paper, 4586.
 12. Breedon F., Vitale P. (2010), An Empirical Study of Portfolio-Balance and Information Effects of Order Flow on Exchange Rates, Journal of International Money and Finance, 29, 504-524.
 13. Cheung Y., Chinn M., Pascual A. (2005), Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are any Fit to Survive?, Journal of International Money and Finance, 24, 1150-1175.
 14. Danielsson J., Luo J., Payne R. (2002), Exchange Rate Determination and Inter-Market Flow Effects, Mimeo, London School of Economics.
 15. Diamond D., Verrecchia R. (1987), Constraints on Short-Selling and Basset Price Adjustment to Private Information, Journal of Financial Economics, 18, 277-311.
 16. Doman M. (2009) Market Microstructure Effects: The Case of Polish Stock Market, w: E. Panek (red.) Mathematics in Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 17. Domański Cz., Pruska K. (2000) Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 18. Dufour A., Engle R.F. (2000), Time and the Impact of a Trade, Journal of Finance, 55, 2467-2498.
 19. Easley D., O'Hara M. (1987), Price, Trade Size, and Information in Securities Markets, Journal of Financial Economics, 19, 69-90.
 20. Easley D., O'Hara M. (2002), Time and the Process of Security Price Adjustment, Journal of Finance, 47, 577-607.
 21. Easley D., Kiefer N., O'Hara M., Paperman J. (1996), Liquidity, Information and Infrequently Traded Stocks, Journal of Finance, 51, 1405-1436.
 22. Easley D., Kiefer N., O'Hara M. (1997a), The Information Content of the Trading Process, Journal of Empirical Finance, 4, 159-185.
 23. Easley D., Kiefer N., O'Hara M. (1997b), One Day in the Life of a Very Common Stock, Review of Financial Studies, 10, 805-835.
 24. Easley D., Engle R.F., O'Hara M., Wu L. (2008), Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Trades, Journal of Financial Econometrics, 51, 171-207.
 25. Evans M. (2007), Foreign Exchange Market Microstructure, Working Paper, 05-05-20, Georgetown University, Department of Economics.
 26. Evans M.D., Lyons R.K. (2002a), Informational Integration and FX Trading, Journal of International Money and Finance, 21, 807-831.
 27. Evans M.D., Lyons R.K. (2002b), Order Flow and Exchange Rate Dynamics, Journal of Political Economy, 110, 170-180.
 28. Evans M.D., Lyons R.K. (2005), Meese-Rogo Redux: Micro-Based Exchange-Rate Forecasting, American Economic Review Papers and Proceedings, 95, 405-414.
 29. Evans M.D., Lyons R.K. (2006), Understanding Order Flow, International Journal of Finance and Economics, 11, 3-23.
 30. Evans M.D., Lyons R.K. (2008), How is Macro News Transmitted to Exchange Rates?, Journal of Financial Economics, 88, 26-50.
 31. Frankel J., Rose A. (1995), Empirical Research on Nominal Exchange Rates, w: G. Grossman, K. Rogoff (red.), Handbook on International Economics, Vol. 3, Elsevier. Amsterdam.
 32. Frömmel M., Kiss N., Pinter K. (2009), Macroeconomic announcements, communication and order flow on the Hungarian foreign exchange market, MNB Working Papers, 2009/3, Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 33. Froot K.A., Ramadorai T. (2005) Currency Returns. Intrinsic Value and Institutional-Investor Flow, Journal of Finance, 60, 1535-1566.
 34. Giot P. (2001), Time Transformations, Intraday Data, and Volatility Models, Journal of Computational Finance, 4, 93-109.
 35. Glosten L.R., Milgrom P.R. (1985), Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, Journal of Financial Economics, 14, 71-100.
 36. Gourieroux C., Jasiak J. (2001), Financial Econometrics: Problems, Models and Methods, Princeton University Press.
 37. Gourieroux C., Jasiak J., LeFol G. (1999), Intra-Day Market Activity, Journal of Financial Markets, 2, 193-226.
 38. Green W.H. (2003), Econometric Analysis, Pearson Education, New Jersey.
 39. Hosking J.R.M. (1980) The Multivariate Portmanteau Statistic, Journal of American Statistical Association, 75, 602-607.
 40. Killen W., Lyons R., Moore M. (2006), Fixed versus Flexible: Lessons from EMS Order Flow, Journal of International Money and Finance, 25, 551-579.
 41. Kiss N., Pinter K. (2007), How Do Macroeconomic Announcements and FX Market Transactions Affect Exchange Rates?, MNB Working Papers, 2 (1), Magyar Nemzeti Bank, Budapest, s. 22-30.
 42. Kyle A. (1985), Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica, 22, 477-498.
 43. Liesenfeld R., Nolte I., W. Pohlmeier (2006), Modelling Financial Transaction Price Movements: A Dynamic Integer Count Data Model, Empirical Economics, 30 (4), 795-825.
 44. Lyons R.K. (1995), Tests of Microstructural Hypothesis in the Foreign Exchange Market, Journal of Financial Economics, 39, 321-351.
 45. Lyons R.K. (2001), The Microstructure Approach to Exchange Rates, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 46. Marsh I. (2006), Order Flow and Central Bank Intervention: An Empirical Analysis of Recent Bank of Japan Actions in the Foreign Exchange Market, http://www.cass.city.ac.uk/emg/seminars/ microstructure_8th_dec/6Marsh.pdf.
 47. Meese R., Rogoff K. (1983), Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?, Journal of International Economics, 14, 3-24.
 48. NBP (2005), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 49. NBP (2008), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 50. NBP (2009), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 51. O'Hara M. (1995), Market Microstructure, Basil Blackwell, Oxford.
 52. Payne R. (2003), Informed Trade in Spot Foreign Exchange Markets: An Empirical Investigation, Journal of International Economics, 61, 307-329.
 53. Perraudin W., Vitale P. (1996): Interdealer Trade and Information Flows in a Decentralized Foreign Exchange Markets, w: J. Frankel, G. Galli, A. Giovanni A. (red.), The Microstructure of Foreign Exchange Markets, University of Cicago Press.
 54. Rime D. (2003), New Electronic Systems in the Foreign Exchange Markets, w: D. Jones (red.), New Economy Handbook, Elsevier, Amsterdam.
 55. Rime D., Sarno L., Sojli E. (2010), Exchange Rate Forecasting, Order Flow and Macroeconomic Information, Journal of International Economics, 80, 72-88.
 56. Sarno L., Taylor M. (2001), The Microstructure of the Foreign-Exchange Market: A Selective Survey of the Literature, Princeton Studies in International Economics, 89, 1-58.
 57. Sarno L., Taylor M. (2002), The Economics of Exchange Rates, Cambridge University Press.
 58. Scalia A. (2006), Is Foreign Exchange Intervention Effective? Some Micro-Analytical Evidence from the Czech Republic, Working Paper, 579, Bank of Italy, Roma.
 59. Scalia A. (2008), Is Foreign Exchange Intervention Effective? Some Microanalytical Evidence from the Czech Republic, Journal International Money and Finance, 27, 529-546.
 60. Silverman B.W. (1986) Density Estimation, Chapman & Hall, London.
 61. Shepard N. (1995), Generalized Linear Autoregressions, Working Paper, 8, Nuffield College, Oxford.
 62. Tsay R. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley, New York.
 63. White H. (1980), A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity, Econometrica, 48, 817-838.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu