BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ciepał Iwona (Urząd Miasta Tychy)
Tytuł
Proces planowania komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Tychów
Planning Process of City Marketing Communication Tychy Case.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 136, s. 297-307, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Promocja miasta, Marketing terytorialny, Planowanie marketingowe
Marketing communication, City promotion, Territorial marketing, Marketing planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tychy
Abstrakt
Organizacja procesu planowania komunikacji marketingowej z mieście według założęń modelu alternatywnego daje szanse na wykorzystanie zróżnicowanych zasobów wewnetrznych (samego nadawcy) i zewnętrznych (w tym odbiorców produktu miejskiego) oraz podnosi możliwości skutecznego wdrożenia strategii promocji. (fragment tekstu)

The paper presents city marketing communication planning process (which is an equivalent of promotion). The alternative planning model, based on the method "mid-dle-top-down", is described as effective tool for place marketing planning. Description of communication planning process in the city of Tychy is the practical illustration for the theoretical assumptions of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burska A., Kauf S., Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
 2. Czornik M., Promocja miasta, wyd. 3, Wydawnictwo AE w Katowice, Katowice 2005.
 3. Fill Ch., Marketing Communications: Contexts, Contents and Strategies, Prentice Hall Europe, 1999.
 4. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Giles W.D., Making Strategy Work, Long Rangę Planning 1991, nr 3.
 6. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 7. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 8. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 9. Kowalska M., Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 10. Mynarski S., Marketing jako system komunikacji, w: Handel i marketing, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 11. Pickton D., Broderick A., Integrated Marketing Communications, Prentice Hali, 2001.
 12. Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2003.
 13. Tópfer A., Mann A., Kommunikation als Erfolgsfaktor im Marketing fur Stadte und Regionen.
 14. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 16. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu