BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenczewski Martins Carlos Jorge (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności
Selected Theories of Foreign Exchange Interventions and Their Effectiveness
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 97-110, wykr., tab.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Rola banku centralnego w gospodarce, Rynek walutowy, Polityka pieniężna, Interwencje walutowe
Central banks, Central bank's role in the economy, Foreign Exchange (FX), Monetary policy, Currency interventions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie pod tytułem "Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności" ma na celu przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu teorii interwencji walutowych zawieranych przede wszystkim przez takie podmioty jak banki centralne. Chociaż zagadnienia te są powszechnie znane, nadal istnieją różne poglądy na temat skuteczności kanałów transmisji pieniądza. Skuteczność ta jest niezbędna do oceny planowanych interwencji Ostatecznie, celem niniejszego opracowania, jest też zaprezentowanie praktycznego punktu widzenia banków centralnych na kwestie skuteczności teorii interwencji walutowych. (abstrakt oryginalny)

Paper under the title "Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności" (Chosen theories, of foreign exchange interventions and their effectiveness) aims to present general issues with regard to foreign exchange interventions performed mainly by such institutions as Central Banks. Although these matters are generally known, there are still some difference of opinions in regard of the transmission channels - which are elementary when planning the future interventions of the foreign exchange. Finally, this paper aims to present practical approaches by Central Banks in respect to foreign exchange interventions and their theories of such interventions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Engel C. "Expenditure switching and Exchange rate Policy", NBER, 2002, "Macroeconomics annual", nr 14, s. 231-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu