BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosterna Urszula (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Kryzys obszaru jednowalutowego - potrzeba nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej
The Single-Currency Area Crisis - the Need for a new Institutional Framework of National Fiscal Policy
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 111-125, tab.
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Dług publiczny
Financial policy, Financial crisis, Public finance, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys w strefie euro ma związek z globalnym kryzysem finansowym, w trakcie którego doszło do dramatycznego pogorszenia stanu finansów publicznych państw członkowskich. Nastąpiło zróżnicowanie warunków finansowania ich potrzeb pożyczkowych z żądaniem wysokiej premii za ryzyko inwestycji w obligacje państw o niestabilnych finansach publicznych, szczególnie Grecji. Niemożność rynkowego finansowania greckiego długu publicznego, perspektywa bankructwa tego państwa i obawy przed przeniesieniem się kryzysu na inne gospodarki spowodowały przyjęcie przez UE antykryzysowego mechanizmu pomocowego. Jakkolwiek może on chwilowo ustabilizować rynki, to w dłuższym okresie warunkiem przetrwania wspólnej waluty jest stworzenie nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej, zapewniających skuteczniejsze jej dyscyplinowanie. (abstrakt oryginalny)

The crisis in the Eurozone is connected with the global financial crisis in the course of which public finances of the member states have deteriorated dramatically. The borrowing conditions of the member states have become increasingly diversified and a high premium is demanded for the risk of investment in the government bonds of the countries whose public finances are unstable. The case in point here is Greece. Market's inability to finance Greece's public debt, prospects of Greece bankruptcy and the fear that the Greek crisis could spread to other economies caused that the EU activated the anti-crisis mechanism. Although it may stabilize markets for a while, a long-term prerequisite for the survival of the common currency is creating a new institutional framework of national fiscal policy ensuring a more efficient discipline. One way to increase the fiscal policy efficiency is to enforce stricter implementation of the Stability and Growth Pact. In the cases of a serious and persistent infringement of budget discipline a given country should be ousted from the Eurozone. Last but not least, it seems necessary to create possibilities and procedures of "controlled bankruptcy" the prospect of which would restrict the phenomenon of the moral hazard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzer R., Determinants of intra-euro area government bond spreads during the financial crisis, "European Economy Economic Papers" 2009, No. 388, November
 2. Buiter W.H., Sibert A., How the Eurosystem's treatment of collateral in its open market operations weakens fiscal discipline in the Eurozone (and what to do about it), "Centre for Economic Policy Research Discussion Paper" 2006, No 5387.
 3. Buiter W.H., The 'Sense and Nonsense of Maastricht' revisited: What have we learnt about stabilization in EMU?, "Journal of Common Market Studies" 2006,,Vol. 44, No. 4, November, s. 687-710.
 4. Codogno J., Favero C., Missale A., Yield spreads on EMU government bonds, "Economic Policy" 2003, October.
 5. European Central Bank, The implementation of monetary policy in the Euro Area, Frankfurt i Main, November 2008, s. 14-19 i 34-58.
 6. European Commission, MEMO/10/173, Brussels, 10 May 2010.
 7. Gros D., Mayer T., How to deal with sovereign default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetarny Fund, "CEPS Policy Brief" 2010, No. 202, February.
 8. Kozieł H., Grecja prosi o pomoc, ale to nie koniec jej kłopotów, "Rzeczpospolita", 24-25.04.2010.
 9. Münchau W., The benefits of a single European bond, "Financial Times" 2009, 26.01.
 10. Rybiński, Grecy przeżrą pieniądze z MFW, komentarz z 23.04.2010, http://wyborcza.biz/biznes/l,100897,7807800,Grecy_przezra_pieniadze_z_MFW.html.
 11. The cracks spread and widen, "The Economist" 2010, May lst-7th.
 12. Wypłosz Ch, Financial markets should be given a chance of replacing the Stability Pact, "Handelsblatt" 2005, 20 May
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu