BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Łódzki), Dobrowolska Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stawki podatku VAT : jednolite czy zróżnicowane?
VAT Tax Rates : Uniform-Rate Taxes or Diverse Taxes?
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 141-153, tab.
Słowa kluczowe
Stawki podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), Teoria optymalnego opodatkowania, Wyniki badań
Tax rates, Value Added Tax (VAT), Theory of optimal taxation, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia się do odpowiedzi na pytanie na którym skupia się od dłuższego czasu większość prac badawczych dotyczących optymalnego opodatkowania sprzedaży, a mianowicie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy istnieje potrzeba różnicowania stawek podatków konsumpcyjnych? W pracy zaprezentowano przegląd najistotniejszych poglądów dotyczących optymalnego opodatkowania konsumpcji w świetle teorii optymalnego opodatkowania. Przedstawiono również wyniki badania redystrybucyjnych efektów funkcjonowania podatku VAT w Polsce. (abstrakt oryginalny)

In the present article the attempt has been made to answer the question which has been asked for a long time in many research projects concerning optimal taxation of sales - is it necessary to differentiate the rates of consumer taxes? The results of the conducted analysis indicate that differentiating sale tax for redistribution purposes or tax connected with the effectiveness has little or no justification. The research of redistributional effects of the functioning of value added tax in Poland in the years 1995 - 2006 has proved that supporting the consumption of households with the lowest incomes through using the lowered rates does not eliminate the phenomenon of tax unfairness resulting from the regressiveness of taxation. Thus, regressiveness is a permanent feature of VAT taxation of necessities. If in the examined period one rate of tax on all goods was used, it would be possible to reach the same effect of the VAT regressiveness as in the situation of differentiating the rates into basic and preferential ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.B., Stiglitz J.E., The Structure of Indirect Taxation and Economic Efficiency, "Journal of Economics" 1972, Vol. l, s. 97-119.
 2. Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M., Maliszewskh C., Neneman J., Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych, Instytut Finansów, Warszawa 1996.
 3. Bolkowiak I, Kuzińska H., Majewicz M., Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1997-1998, "Studia Finansowe" 2001, nr 58.
 4. Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M., Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999, "Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza" 2003, nr 8, Warszawa.
 5. Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M., Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1995-1996, Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 6. Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M., Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych (lata 1995-1997), Instytut Finansów w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2000.
 7. Deaton A., N. Stern N., Optimally uniform commodity taxes, taste difference and lump-sum grants, "Economic Letters" 1986, t. 20, s. 263-266.
 8. Diamond P.A, Mirrlees J.A., Optimal taxation and public production I: production efficiency, II: tax rules, "American Economic Review" 1971, Vol. 61, s. 8-27, 261-278.
 9. Ebrahimi A., Heady C., Tax design and Household composition, "Economic Journal" 1988, t. 98, nr 390, Grądalski F. System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006, s. 153 Harberger A.C, Reflection on Uniform Taxation, [w:] The Political Economy of International Trade, (red.) R. W. Jones, A. O. Kruger, Basil Blackwell, London.
 10. Harberger A.C., Principle of Taxation Applied to Developing Countries: What Have We Learned?, [w:] M. Boskin, Ch. McLure (red.), World Tax Reform, Case Studies of Developed and Developing Countries, Intenational Center for Economic Growth Publication ICS Press, San Francisco, 1990.
 11. Heady C.J., Mitra K.P, Distributional and revenue raising arguments for tariffs, "Journal of Development Economics" 1987, t. 26, s. 95.
 12. Heady C.J., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej, [w:] (red.) M.P. Devereux, Efektywność polityki podatkowej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 66.
 13. Kaiser H., Konsumnachfrage, Arbeitsangebot und Haushaltsbesteuerung, "Finanzwissenschaftliche Schriften" 199o7nr 42, s. 52.
 14. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 193.
 15. Nagel T., Neneman J., Effects of a Reform of Private Consumption Taxation in Poland, [w:] Economic Transformation in Poland, (red.) M. Belka, H.G. Petersen, Frankfurt, Campus Verlag 1995, s. 212.
 16. Neneman J., Redystrybucyjne konsekwencje wprowadzenia VAT w Polsce, rozprawa doktorska napisana w Katedrze Ekonomii pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Belki, Łódź 1997, s. 6.
 17. Ofiarski Z., Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatków w Polsce po roku 1990, [w:] (red.) A. Pomorska, Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 101.
 18. Ramsey F., A Contribution to the Theory of Taxation, "The Economic Journal", Vol. 37, 1927.
 19. Stiglitz J.E, Lectures on Public Economics, McGrawHill, London 1980, s. 372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu