BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dylematy oceny opłacalności konsolidacji kapitałowej banków
Banking Consolidation Efficiency Measures
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 258, s. 65-76, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości. Vol. 2
Słowa kluczowe
Konsolidacja kapitałowa, Banki, Fuzje i przejęcia
Consolidation of capital, Banks, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiony w artykule problem oceny efektywności fuzji i przejęć w sektorze bankowym wydaje się niezwykle istotny w kontekście konsekwencji gospodarczych procesów konsolidacyjnych. W ich efekcie powstają przecież znacznie większe podmioty prowadzące działalność bankową, koncentrując jednocześnie obszar decyzyjny z coraz większym zasobem kapitału. Taka sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo błędnych decyzji banków, co istotnie skutkuje w pozostałych częściach życia gospodarczego. Dobrym tego przykładem może być panujący od 2008 r. światowy kryzys sektora finansowego. Nadmierna koncentracja kapitału wydaje się odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się trudności z zabezpieczeniami kredytów hipotecznych i tzw. aktywów toksycznych. Między innymi z takich powodów właściwa ocena transakcji konsolidacyjnej jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania banku i stabilności systemu bankowego. Trudno bowiem oczekiwać, że proces konsolidacji ustanie. (fragment tekstu)

The capital consolidation taking place for many decades also concerns the banking sector. All the expectations about possible profits from mergers and acquisitions among banks didn't appear. Such situation challenged the sense of consolidation despite of its offensive nature. There is an attempt of the arguing with actual ideas about the mergers and acquisitions profitability criteria, focused on the financial analysis, in this paper. Some hypothetical mergers and acquisitions profitability measures were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auda L., Strategiczna analiza sektora bankowego w Polsce w kontekście jego konsolidacji, Materiały i Studia, Zeszyt nr 49. NBP, Warszawa 1994.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, Wig-Press, Warszawa 2000.
 3. Behr A., Heid F., The Success of Bank Mergers Revisited. An Assessment Based on a Matching Strategy, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, Series 2: "Banking and Financial Studies", No. 6, Frankfurt 2008.
 4. Berger A.N., The Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisition: A Preliminiary Look at the 1990s Data, [w:] Amihud Y., Miller G. (red.), Bank Mergers & Acquisitions, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
 5. Bień W., Sokół H., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
 6. Cartwright S., Cooper C.L., Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane, Petit, Warszawa 2001.
 7. Conyon M., Girma S., Wright P., Thompson S., Do Hostile Mergers Destroy Jobs?, "Research Paper" 9, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of Economics, University of Nottingham 2000.
 8. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig-Press, Warszawa 1997.
 9. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 11. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia, Zeszyt nr 103, NBP, Warszawa 2002.
 12. Halkos G., Tzeremes N., Measuring the Effect of Virtual Mergers on Banks' Efficiency Levels: A Non Parametric Analysis, MPRA Paper 23696, University Library of Munich, Munich 2010.
 13. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
 14. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe - metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
 15. Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność. Materiały i Studia, Zeszyt nr 95, NBP, Warszawa 1999.
 16. Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań 1998.
 17. Scholtens B., Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry, Department of Finance, University of Groningen, February 2000.
 18. Stępień K, Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 19. Sadursanam S., Fuzje i przejęcia, Wig-Press, Warszawa 1998.
 20. Sufian F., Habibullah M.S., Do Mergers and Acquisitions Leads to a Higher Technical and Scale Efficiency? A Counter Evidence from Malaysia, "African Journal of Business Management", Vol. 3(8), August 2009.
 21. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 22. Swiderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 23. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/750
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu