BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bankowe modele biznesowe - ewolucja czy innowacja
Banking Business Models - Evolution or Innovation
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 157-167, rys.
Słowa kluczowe
Banki, Rozwój bankowości, Modelowanie procesów biznesowych, Modele biznesowe
Banks, Banking development, Business Process Modeling, Business models
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł dotyczy tworzenia i transformacji bankowych modeli biznesowych i wyzwań, jakim muszą one sprostać, szczególnie w obliczu zmian wywołanych kryzysem finansowym. Popularność i wieloznaczność pojęcia "model biznesowy" wymusiła konieczność dookreślenia definicyjnego i strukturalnego tego terminu. W kontekście sektora bankowego zidentyfikowano te czynniki, które szczególnie mocno odcisnęły swoje piętno na modelach biznesowych współczesnych banków. Przedstawiono przykłady inicjatyw podejmowanych przez banki w ramach transformacji ich modeli biznesowych. Zmiany te mogą mieć mniej lub bardziej zachowawczy charakter, a innowacyjność proponowanych rozwiązań może dotyczyć różnych aspektów modelu biznesowego, operacyjnego czy też oferty produktowo-usługowej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ballon Peter, Business modelling revisited: the configuration of control and value, The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media, 9, 5 (2007), s. 6-19.
  2. Bell R., Berman S.J., Blitz A., Giesen E., Paths to success. Three ways to innovate your business model, IBM Global Business Sendces, IBM Corporation 2007, s. 5-6.
  3. Conz N., What ING's Insurance Divestment Means to the Bancassurance Model, grudzień 2009, www. banktech.com (dostęp kwiecień 2010).
  4. . Dziawgo L., Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych, Kwartalnik "e-Finanse", numer 1/2005, www.e-finanse.com.
  5. Gobbo F., de Vit P., Back to basics. Re-evaluating business models in retail banking, "Frontiers in finance^September 2009, s. 9-10.
  6. Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. http://www.ftconferences.com/sustainablebanking2009 (dostęp kwiecień 2010).
  8. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 2009, s. 16-41.
  9. Seppänen M., Business Model Concept: Building on Resource Components, Tampere Universityof Technology, Publication 745, Tampere 2008, s. 6.
  10. Tumpel-Gugerell G., speech, CAREFIN Conference on "Business Models in Banking: Is There a Best Practice" at Bocconi University Milan, 21 September 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu