BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pozycja banków inwestycyjnych na międzynarodowym rynku projektów inwestycyjnych
Investment Bank Position on International Project Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 193-201, tab.
Słowa kluczowe
Pozycja banku na rynku, Banki inwestycyjne, Projekty inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi finansowe
Bank's market position, Investment banks, Investment project, Financial consulting, Financial services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wykazanie roli banków inwestycyjnych, jako doradców finansowych, w realizacji dużych projektów inwestycyjnych zgodnie z zasadami project finance. W opracowaniu przedstawiono specyfikę działalności banków inwestycyjnych oraz określono zakres usług doradztwa finansowego świadczonych przez banki inwestycyjne. Następnie oddano analizie, w oparciu o najnowsze dane statystyczne, światowy rynek usług doradztwa finansowego na rzecz dużych projektów inwestycyjnych oraz wskazano, jak zmiany na światowym rynku finansowym, wywołane globalnym kryzysem finansowym z 2007 r. wpłynęły na działalność banków inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Investment banks encompass have very important place in investment project arrangement. They are, next to legal advisors, leaders in supporting main partners of investment process. The aim of an article is to underline a role of investment banks as financial advisors in big project finance deals. There are presented features of investment banks activities, a scope of services provided by investment banks as financial advisors. Further world financial advisory market has been evaluated according to recent data in field of big projects, with indication how changes in global financial market, evolved by financial crunch from 2007, have influenced on investment bank activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 111.
  2. Gradoń W., Ewolucja bankowości inwestycyjnej, [w:] Współczesna bankowość inwestycyjna, pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 27.
  3. www.wikipedia.org. 17.03. 2010.
  4. Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 63.
  5. Zasady funkcjonowania doradztwa finansowego. www.mfiles.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu