BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wzorcowe układy nierówności w ocenie kondycji finansowej banku
Model Systems of Inequality in Assessing the Financial Condition of the Banks
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 221-230, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse banków, Rozwój bankowości, Mierniki oceny kondycji finansowej
Banks finance, Banking development, Financial condition indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie kondycji ekonomicznej i finansowej banku i obszary zastosowań systemu mierników do oceny kondycji finansowej banku.. Następnie omówiono obszar strukturalno-ostrzegawczy, w którym wykorzystuje się nierówności w procedurze kontrolno-ostrzegawczej realizowanej przy użyciu wzorców (norm) i wskaźników zwanych stymulantami, destymulantami i nominantami. W razie naruszenia reguł emituje się sygnały ostrzegawcze przed zagrożeniami sytuacji finansowej banku. Ponadto artykuł przedstawia przykładowe wzorcowe układy nierówności, których utrzymanie przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej i rozwoju banku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the definition of economic and financial condition of the bank and the application areas of the system measure to assess the financial condition of the bank. Then, the area of structural-warning in which inequality is used in the procedure for warning and control implemented using standards and indicators known as stimulants, destimulants and nominants. If violations are issued warning against the dangers of the bank's financial situation. Furthermore, the article presents examples of good the system inequality whose maintenance contributes to improving the financial condition and the development bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., 2002, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  2. Jaworski W. (red.), 1998, Współczesny Bank, Poltext. Warszawa.
  3. Kopiński A., 1991, Metody oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe AE", nr 590. Wrocław.
  4. Kopiński A., 2008, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
  5. Patterson R., 1999, Kompendium terminów bankowych, Business Press. Warszawa.
  6. Świderski J., 1999, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa.
  7. Walczak M., 1998, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  8. Zaleska M. (red.), 2007, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu