BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murdoch Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Emigracja lekarzy z Polski
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 577, 384 s., bibliogr.284 poz.
Słowa kluczowe
Emigracja, Historia, Ekonomia neoklasyczna, Kapitał ludzki, Migracja
Emigration, History, Neoclassical economy, Human capital, Migration
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska (UE)
Organization for Economic Cooperation and Developement, European Union (EU)
Kraj/Region
Francja, Irlandia, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
France, Germany, United States of America (USA), United Kingdom
Abstrakt
Emigracja to zjawisko, które nieodmiennie pozostawia ślad na kolejnych pokoleniach Polaków. Gdy zacznie się ją analizować, to można skonstatować, że polską emigrację cechuje zarówno liczebność, jak i odpływ kadr wykwalifikowanych, choć ten o wiele trudniej jest udokumentować i analizować. Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań(głównie natury ekonomicznej, które w Polsce przyczyniają się do podejmowania decyzji o emigracji w grupie zawodowej lekarzy. Lekarze, postrzegani są jako racjonalni posiadacze kapitału ludzkiego, dzięki możliwościom stworzonym przez akcesję Polski do Unii Europejskiej, mogą planować przebieg swojej kariery zawodowej w najlepszy sposób,tj. uzyskiwać najlepszy spodziewany zwrot z inwestycji w swoje wykształcenie w każdym kraju OEG. Wykazano - przez weryfikację Hipotez 2.i 3., że najlepszy spodziewany zwrot lekarz uzyska w rozwiniętym europejskim kraju OECD, innym niż Polska. Należy przy tym zwrócić uwagę, że szacunki wysokości tego zwrotu i skumulowanego strumienia zarobków ciągu życia zawodowego obliczono w sposób konserwatywny, tj. przyjmując średnie zarobki lekarzy w krajach OECD jako zarobki w każdym okresie oraz obliczając średnie zarobki dla większości krajów OECD.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Angrist J. (1999), How large are the social returns to education? Evidence from compulsory schooling laws, NBER Working Paper 7444.
 2. Agunias D.R. (2006), From a zero-sum to a win-win scenario? Literature review on circular migration, Migration Policy Institute Working Paper, Washington D.C.
 3. Ali S., Carden G., Culling B., Hunter R., Oswald A.J., Owen N., Rąlsmark H., Snodgrass. N. (2007), Elite Scientists and the Global Brain Drain, referat na: The World Universities Conference w Szanghaju, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/econo- mics/research/workingpapers/publications/twerp_825.pdf, dostęp: wrzesień 2008 r.
 4. Arango J. (2000), Explaining Migration: A Critical View, "International Social Science Journal" 52(165):283-296.
 5. Auriol L., Sexton J. (2001), Human resources in science and technology: measurement issues and international mobility, w: International mobility of the highly skilled, Paris, Organization for Economic Co-operation and Development: 13-39.
 6. Barro R.J., Lee J.-W. (1993), International Comparisons of Educational Attainment, "Journal of Monetary Economics", 32:363-94.
 7. Barro R.J., Lee J-W. (2000), International Data on Educational Attainment: Updates and Implications, CID Working Paper 42.
 8. Becker G.S. (1964), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special References to Education, Chicago: University of Chicago Press.
 9. Becker G.S. (1996), Preferences and Values, w: Becker G.S. (red.),. Accounting for Tastes, Cambridge: Harvard University Press.
 10. Becker G.S. (2007), Health as Human Capital: Synthesis and Extensions, "Oxford Economic Papers" 59:379-410.
 11. Beine M., Docquier E, Rapoport H. (2001), Brain Drain and Economic Growth: Theory and Evidence, "Journal of Development Economics" 64 (1):275-89.
 12. Beine M., Docquier F., Rapoport H. (2002), Brain drain and LDCs'growth: winners and losers, CREDPR Working Paper 129.
 13. Beine M., Docquier F., Rapoport H. (2008), Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers, "The Economic Journal" 118(528):631-652.
 14. Besanko D., Brauetigam R.R. (2002), Microeconomics: An Integrated Approach, New York: John Wiley and Sons.
 15. Bhagwati J.N., Dellafar W. (1973), The Brain Drain and Income Taxation, World Development 1:94-100.
 16. Bhagwati J.N., Hamada K. (1974), The Brain Drain, International Integration of Markets for Professionals and Unemployment, "Journal of Development Economics" l(l):19-42.
 17. Bhagwati J.N. (red.) (1976), The Brain Drain and Taxation - Theory and Empirical Analysis, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 18. Bhargava A., Docquier F., Moullan Y. (2010), Modelling the effect of physician emigration on human development, http://perso.uclouvain.be/frederic.docquier/filePDF/ BDM_MPS.pdf, dostęp: styczeń 2011.
 19. Bijak J. (2006), Forecasting International Migration: Selected Theories, Models and Methods, CEFMR Working Paper 4.
 20. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Warszawa: PWN.
 21. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii, Warszawa: PWN.
 22. Blewett L.A., Smith M.A., Caidis T.G. (2001), Measuring the Direct Costs of Graduate Medical Education Training in Minnesota, "Academic Medicine" 76(5):446-452.
 23. Bollard A., McKenzie D., Morten M., Rapoport H. (2009), Remittances and the Brain Drain Revisited: The microdata show that more educated migrants remit more, CReAM Discussion Paper Series, CDP 26.
 24. Borjas G.J. (1987), Self-Selection and the Earnings of Immigrants, "American Economic Review" 77:531-53.
 25. Borjas G.J. (1989), Economic Theory and International Migration, "International Migration Review" 23(3):457-485.
 26. Borjas G.J. (i990), Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy, New York: Basic Books.
 27. Borjas G.J. (1994), The Economics of Immigration, "Journal of Economic Literature" 32(4):1667-1717.
 28. Borjas G.J. (1996), The New Economics of Immigration, "The Atlantic Monthly" 11:73-80.
 29. Borjas G.J. (2001), Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market? Brookings Papers on Economic Activity, 1, http://www.jstor.org/journals/brookings.html, dostęp: wrzesień 2009 r.
 30. Borjas G.J. (2003), The labor demand curve is downward sloping: re-examinig the impact of immigration on the labor market, Working Paper 9755, http://www.nber.org/papers/w9755, dostęp: wrzesień 2009 r.
 31. Borjas G.J. (2008), Labor Economics, New York: McGraw-Hill International Edition, wyd. 4.
 32. Borjas G.J., Bratsberg B. (1996), Who Leaves? The Out-migration of the Foreign-Born, "Review of Economics and Statistics" 78(l):165-76.
 33. Boyle P., Halfacree K., Robinson V. (1998) Exploring Contemporary Migration, Harlow: Pearson Prentice Hall.
 34. Bushnell P., Choy W.K. (2001), Go West, Young Man, Go West!, Treasury Working Paper Series 01, New Zealand Treasury.
 35. Cameron J.M. (1985), The indirect costs of graduate medical education, "New Eng-land Journal of Medicine" 312:1233-1238.
 36. Card, D.E. (1999), The Causal Effect of Education on Earnings, w: red. O. Ashenfelter, D. Card, The Handbook of Labor Economics, t. Ill, Amsterdam: Elsevier.
 37. Card D. (2003), Is the New Immigration Really So Bad?, "Journal of Population Economics" 16:815-830.
 38. Carrington W.J., Detragiache E. (1998), How big is the brain drain?, IMF Working Paper 98/102, Institute for the Study of Labor, Washington, DC.
 39. Carrington W.J., Detragiache E. (1999), How extensive is the brain drain?, "Finance and Development" 36(2):46-49.
 40. Cash R., Ulmann P. (2008), Projet OCDE sur la migration despreofessionnels de sante. Le cas de la France, OECD Working Paper 36.
 41. Castells M. (1989), The informational city: Information technology, economic restructuring and the urban - regional process, Oxford: Basil Blackwell.
 42. Castles S. (2002), Migration und Community Formation under Conditions of Globalization, "International Migration Review" 36(4):1143-1168.
 43. Castles S. (2006), Back to the Future? Can Europe meet its Labour Needs through Temporary Migration?, Working Paper No. 1 International Migration Institute, http:// Www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wpl-backtothefuture.pdf, dostęp: wrzesień 2009 r.
 44. Castles S., Miller M. (2003), The Age of Migration, wyd. 3, New York: Palgrave.
 45. Commander S., Kangasniemi M., Winters L.A. (2003), The Brain Drain: Curse or Boon? A survey of the literature, IZA Discussion Paper 809:1-35.
 46. Community Tracking Study, Physicians Survey (2004), http://www.hschange.org/ CONTENT/888/888text.pdf, dostęp: marzec 2010 r.
 47. Current Population Survey (2006), http://www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps- main.html, dostęp: marzec 2010 r.
 48. Czarny B. (2004), Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 49. DeJong, G.F., Fawcett, J.T. (1981), Motivations for Migration: An Assessment and a Value-Expectancy Research Model, w: G.F. Dejong, R.W. Gardener (red.), Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, New York: Pergamon Press:13-57.
 50. Diallo K (2004), Data on the migration of health-care workers: sources, uses, and chalenges, "Bulletin of the World Health Organization" 82:601-607.
 51. Dill M.J., Salsberg E.S. (2008), The Complexities of Physician Supply and Demand: Projections Through 2025, Association of American Medical Colleges.
 52. Docquier F. (2006), Brain Drain and Inequality Across Nations, IZA Discussion Paper 2440.
 53. Docquier F., Marfouk A. (2004), Measuring the international mobility of skilled workers (1990-2000), Policy-Research Working Paper Series No. WPS3381, The World Bank: Washington D.C.
 54. Docquier F., Marfouk A. (2006), International migration by educational attainment (1990-2000), w: Ozden C., Schiff M. (red), International migration, remittances and the brain drain, New York: Palgrave Macmillan.
 55. Docquier F., Rapoport H., Shen I. (2006), Remittances and inequality: A dynamic migration model, CReAM Discussion Paper Series 0614.
 56. Drenażu mózgów nie będzie (2008), Rzeczpospolita 30 września 2008 r. www.rp.pl/artykul/9129,197876_Drenazu_mozgow_nie_bedzie.html, dostęp: październik 2008 r.
 57. Drury C. (1996), Rachunek kosztów, Warszawa: PWN.
 58. Dumont J-C., Martin J.P,, Spielvogel G. (2007), Women on the Move: the Neglected Gender Dimension of the Brain Drain, IZA Discussion Paper 2920.
 59. Dubois C.-A., Singh D. (2009), From staff-mix to skitl-mix and beyond: towards a systemic approach to health workforce management, Human Resources for Health, 7(87):l-7.
 60. Dumont J.C., Zurn, P. (2007), Immigrant Health Workers in OECD Countries in the Broader Context of Highly-skilled Migration, International Migration Outlook, Part III,Paris: OECD-.162-228.
 61. Dustmann C., Weiss Y. (2007), Return Migration: Theory and Empirical Evidence from the U.K, "British Journal of Industrial Relations" 45 (2):236-256.
 62. Faini R. (2007), Remittances and the Brain Drain: Do More Skilled Migrants Remit More?, "World Bank Economic Review" 21(2):177-191.
 63. Faist T. (2000), The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford: Clarendon Press.
 64. Feldman R., Scheffler R.M. (1978), The Supply of Medical School Applicants and the Rate of Return to Training, "Quarterly Review of Economics and Business"18(1):91-98.
 65. Fiejka Z, Suchocka R. (1997), Migration, Europe's Integration and the Labour Force Bain Drain. Poland, w: Brain Drain from Central and Eastern Europe, A study undertaken on scientific and technical staff in ten countries of Central and Eastern Europe, DGXII RDT Cooperation with Third Countries and International Organizations, http://oldwww.cs d.bg/fileSr c.php ? id= 10685, dostęp: wrzesień 2009 r.
 66. Fihel A., Kaczmarczyk R, Okólski M. (2006), Labour Mobility in the Enlarged European Union, International Migration from the EU8 countries, CMR Working Papers 14(72).
 67. Findlay A.M. (1995), Skilled transients: the invisible phenomenon?, w: The Cambridge Survey of World Migration, (red.) Cohen R., Cambridge: Cambridge University Press: 515-522.
 68. Fox M., Stark O. (1987), Remittances, Exchange Rates and the Labor Supply of Mexican Migrants in the U.S., Discussion Paper Series No. 33, Cambridge: Harvard Uni-versity Center for Population Studies: 1-16.
 69. Fu X. (2004), Exports, Foreign Direct Investment and Economic Development in China, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.
 70. Garcia-Perez A., Amaya C., Otero A. (2007), Physicians' migration in Europe: an overview of the current situation, "BMC Health Services Research" 7:201-209.
 71. General Medical Council Annual Report 2004/5, http://www.gmc uk.org/publications/ annual_reports/annual_review_2004_5.pdf, dostęp: wrzesień 2009 r.
 72. General Medical Council Medical Report and Accounts 2006, http://www.gmc-uk. ,org/publications/annual_reports/annual_review_2006.pdf, dostęp: styczeń 2010 r.
 73. General Medical Council Annual Report and Accounts 2008, http://www.gmc-uk.or /Annual_Report_and_Accounts_2008.pdf_25417736.pdf, dostęp: styczeń 2010 r.
 74. Giannaccolo P. (2006), The Brain Drain. A Survey of the Literature, A working paper 526, w serii: Working Papers from Universita degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Statistica, http://www.statistica.unimib.it/utenti/WorkingPapers/WorkingPapers/20060302.pdf, dostęp: wrzesień 2008 r.
 75. Giovannini E. (2008), Understanding Economic Statistics. An OECD Perspective, OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf, dostęp: marzec 2010 r.
 76. Glied S.A., Prabhu A., Edelman N.H., The Cost of Primary Care Doctors, NBER Working Paper Series, 2008, Working Paper 14568, http://www.nber.org/papers/ wl4568, dostęp: 27 września 2009 r.
 77. Goldfarb R., Havrylyshyn 0., Magnum S. (1984), Can Remittances Compensate for Manpower Outflows: The Case of Philippine Physicians, "Journal of Development Economics" 15:1-17.
 78. Golinowska S. (red.) (2008), Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Wersja trzecia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, http://www.mz.gov.pl/ wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_zk_211204.pdf, dostęp: 2 października 2009 r.
 79. Goos M., Manning A. (2003), Lousy and Lovely Jobs: the Rising Polarization of Work in Britain, Centre for Economic Performance, London: London School of Economics and Political Science.
 80. Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, CMR Working Paper, 49.
 81. Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2008), Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Paper, 33/91.
 82. Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 83. GUS (2009), Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa: GUS.
 84. GUS (2004-2009), Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa: GUS, http://www.stat.gov. pl/gus/5840_l 177_PLK_HTML.htm dostęp: 28 września 2009 r.
 85. GUS (2010), Narodowy Rachunek Zdrowia, GUS, Materiał na konferencję prasową 23 lipca 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_narodowy_rachunek_zdrowia_2008.pdf, dostęp: sierpień 2010 r.
 86. Haas de H. (2005), International migration, remittances and development: myths and facts, Global Migration Perspectives 30, Global Commission on International Migration,
 87. Haas de H. (2007), Remittances, Migration and Social Development. A Conceptual Review of the Literature, UN Research Institute for Social Development, Social Policy and Development, Programme Paper 34.
 88. Hall P. (2005), Brain drains and brain gains: causes, consequences, policy, "International Journal of Social Economics" 32 (l,l):939-950.
 89. Hall, B.H., Albert N., Link A. N., Scott J. T. (2000), Universities as Research Partners, NBER Working Paper no. 7643.
 90. Hamada K. (1977), Taxing the brain drain: A global point of view, w: Bhagwati J. (red.), The New International Order, Cambridge: M.I.T. Press.
 91. Harris J.R., Todaro M.P. (1970), Migration, unemployment, and development: A two- sector analysis, ""American Economic Review" 60:126-142.
 92. Harrison D.C., Hutton J.J., Hillard J.R. (1996), Funding for the colleges of medicine: integrated delivery systems to the rescue, Transactions of the American Clinical and Climatological Association 107:238-248, dyskusja: 246-8.
 93. Hart, R.A. (1975), Interregional economic migration: Some theoretical considerations (cz. 1), "Journal of Regional Science" 15(2):127-138.
 94. Hatton T.J., Williamson J.G. (1998), The Age of Mass Migration: Causes and Economic. Impact, Oxford: Oxford University Press.
 95. Hatton T.J., Williamson J.G. (2002), What fundamentals Drive World Migration, Australian National University (Center for Economic Policy Research) Discussion paper 458, NBER Working Paper 9159, http://www.nber.org/papers/w9159, dostęp: wrzesień 2008 r.
 96. Hicks J.R. (1932), The Theory of Wages, London: MacMillan.
 97. Hodges L., Why does training some doctors cost three times as much as others? "The Independent" on-line, 3 listopada 2005, http://www.independent.co.uk/news/education/higher/why-does-training-some-doctors-cost-three-times-as-much-as-others-513659.html, dostęp: wrzesień 2009 r.
 98. Holmes S., Sunstein C.R. (1999), The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New York: W.W. Norton.
 99. Hryniewicz J.T., Jałowiecki B. (red.) (1992), Report of the International Seminar "Transformation of Science in Poland: Brain Drain Issues", November 15-18, 1992 - Mądralin, Poland, A Report prepared by the European Institute for Regional and Local Development University of Warsaw, UNESCO Regional Office for Science and Technology for Europe.
 100. Hryniewicz J., Jałowiecki B., Mync A. (1992), Ucieczka mózgów ze szkolnictwa wyższego i nauki..Raport z badań [Brain drain from higher education and research sector. A Report from the research studies], Warszawa: Warsaw University.
 101. Hryniewicz J., Jałowiecki B., Mync A. (1997), Ruchliwość pracowników naukowych w latach 1994-1996 [Mobility of researchers in Poland 1994-1996], Warszawa: Warsaw University.
 102. Hugo G.J. (1981), Village-Community Ties, Village Norms, and Ethnic and Social Networks: A Review of Evidence from the Third World, w: Gordon F., Dejong G.F., Gardner R.W. (red.), Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, Nowy York: Pergamon Press: 186-224.
 103. Iglicka K. (2007), Immigration - the business perspective, Institute of Directors, http:// www.iod.com/intershoproot/eCS/Store/en/pdfs/pohcy_paper_immigration_business_perspective.pdf, dostęp: wrzesień 2008 r.
 104. Iglicka K. (2008), Research study on legal labor migrations from Poland to Great Britain after May 1, 2004, Warszawa: Centre for International Relations.
 105. Iglicka K. (2010), Znowu wyemigruje milion Polaków. To będzie katastrofa, http:// polonia, wp.pl/title,Znowu-wyemigruje-milion-Polakow-To-bedzie-katastrofa,wid, 12868112,wiadomosc.html?ticaid=lbf40, dostęp: luty 2011.
 106. IOM World Migration 2003: managing migration challenges and responses for people on the move (2003), Geneva: International Organization for Migration.
 107. Isard W. (1960), Methods of regional analysis: an introduction to regional science. New York: John Wiley[(1965). Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach PWN, Warszawa].
 108. Jakubowski E., Hess R. (2004), The market for physicians, w: McKee M., MacLehose L., Nolte E. (red.) Health policy and European Union enlargement, Maidenhead: Open University Press:130-142, http://www.euro.who.int/document/e82999.pdf, dostęp: grudzień 2010 r.
 109. Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji ludności, "Annales Universitatis Marie Curie - Skłodowska", Lublin, Polonia, vol. LXII/14, Sectio B:285-304.
 110. Jones R.F., Korn D. (1997), On the cost of educating a medical student, "Academic Medicine", 72(3):200-210.
 111. Johnson J., Regets M.C. (1998), International Mobility of Scientists and Engineers to the United States - Brain Drain or Brain Circulation?, National Science Foundation, Division of Science Resource Studies, Issue Brief.
 112. Julin J. (2003). The OECD: Securing the future, The OECD Observer (OECD) (240/241), http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1197/The_OECD:_ Securing_the_future.html, dostęp: 16 stycznia 2010 r.
 113. Kaczmarczyk P. (2005), Czy Polsce zagraża "drenaż mózgów"?, Biuletyn Migracyjny Nr 3, październik 2005, www.migration-news.uw.edu.pl, http://www.wspolnota-pol- ska.org.pl/index.php ?id=mi51101, dostęp: wrzesień 2008 r.
 114. Kaczmarczyk P. (2006), Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Warszawa: Polish-American Freedom Foundation (FISE).
 115. Kaczmarczyk P. (2007), Wędrówka ludów, http://biznes.interia.pl/news/migracje-polakow-i-marnotrawstwo-mozgow,919540"3, dostęp: 8 czerwca 2007 r.
 116. Kaczmarczyk P. (red.) (2008), Współczesne procesy migracyjne Polaków - aspekty lokalne i regionalne, Warszawa: OBM WNE UW.
 117. Kaczmarczyk P., Okólski M. (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: UKIE.
 118. Kanbur R., Rapoport H. (2003), Migration Selectivity and The Evolution of Spatial Inequality, Working Paper WP 2003-36, http://www.arts.cornell.edu/poverty/kan- bur/KanRap.pdf, dostęp: wrzesień 2008 r.
 119. Kangasniemi M., Commander S., Winters A. (2003), Is the Medical Brain Drain Beneficial? Evidence from Overseas Doctors in the UK, 618, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London, http://libeprints. lse.ac.uk/19984/l/Is_the_Medical_Brain_Drain_Beneficial_Evidence_from_Overseas_Doctors_in_the_UK.pdf, dostęp: styczeń 2010 r.
 120. Kapur D., McHale J. (2005), The Global Migration of Talent: What Does it Mean for Developing Countries? Centre for Global Development Brief www.cgdev.org/files/4473_file_Global_Hunt_for_Talent_Brief.pdf, dostęp: styczeń 2010 r.
 121. Katz E., Stark O. (1986), Labor migration and risk aversion in less developed countries, "Journal of Labor Economics" 4:131-149.
 122. Katz L.F., Murphy K.M. (1991), Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors, NBER Working Papers 3927, http://www.nber.org/papers/w3927. pdf, dostęp: listopad 2008 r.
 123. Kępińska E. (2006), Recent trends in International Migration. The SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers, 15(73).
 124. Khadria B. (2002), Skilled Labour Migration from Developing Countries: Study on India, International Migration Paper 49, Geneva:International Labour Office.
 125. Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 126. Kotowska I.E. (red.) (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 127. Krakower J.Y., Jolly P., Beran R. (1993), US medical school finances, "Journal of the American Medical Association" 270(9):1085-91.
 128. Krakower J.Y., Coble T.Y., Williams D.J., Jones R.F. (2000), Review of US medical school finances, 1998-1999, "Journal of the American Medical Association" 284:1127-1129.
 129. Kritz M.M., Złotnik H. (1992), Global interactions: Migration systems, processes, and policies, w: International Migration Systems: A Global Approach, M. Kritz, L.L. Lim, H. Zlotnick (red.), Oxford: Clarendon Press: 1-15.
 130. Kritz M.M., Lim L.L., Złotnik H. (red.) (1992), International Migration Systems: A Global Approach, Clarendon Press, Oxford.
 131. Kuszewski K., Gericke C. (2005), Health Systems in Transition: Poland European Observatory on Health Systems and Policies, 7(5), WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, http://www. ecosante.org/ocde.htm, dostęp:.22 lutego 2010 r.
 132. Kwok V., Leland H. (1982), An economic model of the brain drain, "American Economic Review", 72(1):91-100.
 133. Leape L.L., Busby D.D., Leming J.C., Olson M.I., Humphrey L.J.(1972), Who pays for medical education?, "Surgery", 72(l):16-22.
 134. Lee E. (1966), A Theory of Migration, "Demography", 3(l):47-57.
 135. Leimatre G., Liebig T., Thoreau C., Fron P. (2007), Standardised statistics on immigrant inflows results, sources and methods, OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/39/30/38832149.pdf, dostęp: marzec 2010 r.
 136. Lewis A. W. (1954), Economic development with unlimited supplies of labour, Manchester: School of Economic and Social Studies.
 137. Lewis A.W. (1954), Theory of Economic Growth, London: Unwin.
 138. Lowry I.S. (1966), Migration and Metropolitan Growth: Two Analytical Models, San Francisco: Chandler.
 139. Lucas R.E.B. (2005), International Migration and Economic Development, Cheltenham: Edward Elgar.
 140. Lucas R.E.B., Stark O. (1985), Motivations to Remit: Evidence from Botswana, "Journal of Political Economy", 93:901-18.
 141. Malinowski B. (1944), A Scientific Theory of Culture, and Other Essays, Chapel Hill: University of North Carolina Press, wyd. polskie Szkice z teorii kultury (1958), Warszawa: KiW.
 142. Marciniak G. (red.) (2008), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: GUS.
 143. Maria B.L., Tosi H.H. (1997) Medicine and money: an approach to compensating university physicians, "Journal of the Florida Medical Association", 84(8):510-14.
 144. Martin P. (2003), Managing International Labour Migration in the 21st Century, "South-Eastern Europe Journal of Economics" 1:9-18.
 145. Massey, D.S, (1988), International Migration and Economic Development in Comparative Perspective, "Population and Development Review" 14:383-414.
 146. Massey D.S. (1990), Social structure, household strategies, and the cumulative causation of Migration, "Population Index", 56(l):3-2 6.
 147. Massey D.S. (1999), International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State, "Population and Development Review", 25(2):303-322.
 148. Massey, D.S. (2002), A Synthetic Theory of International Migration, w: V. Iontsev (red.), World in the Mirror of International Migration, Moscow: MAX Press:142-152.
 149. Massey D.S. (2003), Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, prezentacja na: Conference on African Migration in Comparative Perspective, Johannesburg, South Africa, 4-7 czerwca, http://pum.prmceton.edu/pumconfer- ence/papers/1-Massey.pdf: dostęp: styczeń 2010 r.
 150. Massey D.S., Alarcón R., Durand J., Gonzalez H. (1987), Return to Aztlan: The Social Process of International Migration from Western Mexico, Berkeley: University of California Press.
 151. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. (1993), Theories of International Migration: Review and Appraisal, "Population and Development Review", 19(3):431-466.
 152. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor E.J. (1998), Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford: Clarendon University Press.
 153. Massey D., Goldring L., Durand J. (1994), Continuities in transnational migration: an analysis of nineteen Mexican communities, "The American Journal of Sociology" 99(6): 1492-1533.
 154. Mattoo A., Neagu I.C., Özden C. (2005), Brain Waste? Educated Immigrants in the U.S. Labor Market, World Bank Policy Research Working Paper 3581.
 155. Mayer T. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa: PWN.
 156. Maynard A. (1976), Taxing the Brain Drain: A Proposal by J.N. Bhagwati; The Brain Drain and Taxation. Theory and Analysis, "The Economic Journal" 86(344) :909-911.
 157. Mayr K., Peri G. (2009), Brain Drain and Brain Return: Theory and Application to Eastern-Western Europe, CREaM DP 11.
 158. Mayr K., Peri G. (2008), Return Migration as a Channel of Brain Gain, NBER Working Paper 14039.
 159. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 160. McNulty Y.M., Tharenou P. (2005), Expatriate Return on Investment. A Definition and Antecedents, "International Studies of Management and Organization", 34 (3):68-95.
 161. Median Salary by Job. People with Doctor of Medicine (MD) Degrees, http://www. payscale.com/research/US/People_with_Doctor_of_Medicine_(MD)_Degrees/Salary, dostęp: 19 września 2009 r.
 162. Mejia A., Pizurki H., Royston E. (1979), Physician and nurse migration: analysis and policy implications, World Health Organization.
 163. Mincer J. (1962), On-the-job training: Costs, returns, and some implications, "Journal of Political Economy", 70:50-79.
 164. Mincer J. (1974), Schooling. Experience and Earnings, New York: Columbia University Press.
 165. Mincer J. (1978), Family Migration Decisions, "Journal of Political Economy", 86(5):749-773.
 166. Mincer J. (1997), The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings: Variations on a Theme, "Journal of Labor Economics" 15(1), cz. 2:526-547.
 167. Mirrlees J.A. (1982), Migration and Optimal Income Taxes, "Journal of Public Economic" 18:319-341.
 168. Morawska E. (2001), Structuring Migration: The Case of Polish Income-Seeking Travelers to. the West, "Theory and Society" 30(l):47-80.
 169. Mountford A. (1997), Can a brain drain be good for growth in the source economy? "Journal of Development Economics" 53(2):287-303.
 170. Mujżel J" Golinowska S., Fiedor B., Mączyńska E. (red.) (2004), System ochrony zdrowia: poszukiwania i propozycje naprawy, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej nr 37, Warszawa: Warsgraf.
 171. Murdoch A., Hutyra ]., Medical Brain Drain and Its Consequences for Poland - A Country Case Study, a working paper, Social Science Research Network http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr act_id=1163778, dostęp: lipiec 2009 r.
 172. Myrdal G. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: University Paperbacks, Methuen.
 173. Newhouse J.P., Wilensky, G.R. (2001), Paying For Graduate Medical Education: The Debate Goes On, "Health Affairs" 20(2):136-147.
 174. Niimi Y., Özden C., Schiff M. (2008), Remittances and the Brain Drain: Skilled Migrants Do Remit Less, IZA Working Paper 3393.
 175. NIK: raport z audytu Funkcjonowanie systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza, nr ew. 10/2006, http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/ inform2006/2006010, dostęp: październik 2009 r.
 176. OECD (2000), Trends in International Migration, Continuous Reporting System on Migration, Paryż: OECD Publishing.
 177. OECD (2007), International Migration Outlook, Paryż: OECD Publishing, http:// www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_37415_38797017_l_l_l_37415,00. html, URL stały.
 178. OECD (2007), Policy Coherence for Development 2007: Migration and Developing Countries, Paryż: OECD Publishing.
 179. OECD (2008), Health Policy Studies: The Looming Crisis in the Health Workforce: How can OECD countries respond? Paryż: OECD Publishing, http://www.who.int/ hrh/migration/looming_crisis_health_workforce.pdf, dostęp: sierpień 2009 r.
 180. OECD (2008), A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century: Data from OECD Countries, Paryż: OECD Publishing. http://www.oecd.Org/document/27/0,3 343,en_2649_37415_40110299_l_l_l_37415,00.html, URL stały.
 181. OECD (2009), Labour Force Statistics 1988-2008, seria: Labour Force Statistics, Paryż: OECD Publishing.
 182. OECD (2009), Health at a Glance 2009, zespół pod kierownictwem Lafortune G., ' de Looper M., OECD Publishing Paryż, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues- migration-health/health-at-a-glance-2009_health_glance-2009-en, URL stały.
 183. OECD (2009), International Migration Outlook, Paryż: OECD Publishing, http:// www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33931_43009971_l_l_l_37415,00. html, URL stały.
 184. OECD (2010), Health Data, Paryż: OECD Publishing, http://www.oecd.org/docum ent/44/0,3746,en_2649_37407_2085228_l_l_l_37407,00.html, URL stały.
 185. OECD Health Policy Studies, Improving Value in Health Care: Measuring Quality (2010), Paryż: OECD Publishing, www.oecd.org/health/measuringquality, URL stały.
 186. Okólski M. (1994), Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej, "Studia Demograficzne" 3(117):3-59.
 187. Okólski M. (1997), Statystyka imigracji w Polsce. Warunki poprawności, ocena stanu obecnego, propozycje nowych rozwiązań, Prace migracyjne, Warszawa: Institute for Social Studies, Uniwersytet Warszawski.
 188. Okólski M. (2003), Migracje a globalizacja, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, czerwiec 2003, http: / / www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0004/KAT_B3449.PDF, dostęp: wrzesień 2008 r.
 189. Okólski M. (2006), Costs and benefits of migration for Central European countries, Centre of Migration Research Working Papers, 7(65).
 190. Onyebuchi A.A., Uzor C.O., Chukwudi E.O. (2008), Too Poor to Leave, Too Rich to Stay: Developmental and Global Health Correlates of Physician Migration to the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom, "American Journal of Public Health" 98(1):148-154.
 191. ONZ (1970) Manual 6, Methods of Measuring Internal Migration, New York: United Nations Organization.
 192. ONZ (1998) Recommendations on Statistics of International Migration Revision 1, New York: United Nations, New York, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers Series M, 58, Rev., http://unstats.un.org/unsd/ publication/SeriesM/SeriesM_58revlE.pdf, dostęp: styczeń 2010 r.
 193. ONZ (2001) Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?, Population Division Department of Economic and Social Affairs, United Nations Sekretariat, http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsum.pdf, dostęp: październik 2007 r.
 194. ONZ (2002) International Migration Report, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York: United Nations Organization, http:// www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/2002ITTMIGTEXT22-ll.pdf, dostęp: październik, 2009 r.
 195. ONZ (2007), World Population Prospects: 2006 Revision, New York: United Nations Population Division.
 196. ONZ (2009), UN International Migration Wallchart, http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/IttMig_maps.pdf, dostęp: wrzesień 2009.
 197. ONZ (2010), Populations Facts: Health Workers, International Migration and Development, New York: DESA, 2010/2/E/Rev.
 198. Oxford Dictionary of Sociology (2005), (red). Scott J., Marshall G. Oxford: Oxford University Press.
 199. Papademetriou D, Martin P. (red.) (1991), The Unsettled Relationship: Labor Migration and Economic Development, Westport: Greenwood Press.
 200. Papasterdiadis N. (2005), Mobility and the Nation: Skins, Machines and Complex Systems, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, 3/05, School of International Migration and Ethnic Relations, Malmo University.
 201. Petit V. (2000), Les migrations internationales, w: Charbit Y., La population despays en developpement, Les etudes de la Documentation Française, Paris.
 202. Petras E.M. (1981), The global labor market in the modern world-economy, w: Kritz M.M., Keely C.B., Tomasi S.M. (red.), Global Trends in Migration: Theory and Research on International Population Movements, Staten Island, N.Y: Center for Migration Studies:44-63.
 203. Phillips J.J., Phillips P.P. (2002), Measuring ROI in the Public Sector, Alexandria: The American Society for Training and Development.
 204. Phillips P.P., Phillips J.J., Stone R.D., Burkett H. (2009), Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników. Praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI, Warszawa: Wolters Kluwer.
 205. Piore M.J. (1979), Birds of passage: Migrant labom in industrial societies, Cambridge: Cambridge University Press.
 206. Plane D. (1994), The wax and wane of migration patterns in the US in the 1980s: a demographic effectiveness field perspective, "Environment and Planning" A, 26:1545-61.
 207. Pries L. (red.) (1999), Migration and Transnational Social Spaces (Research in Ethnic Relations), Aldershot: Ashgate.
 208. Psacharopoulos G. (1993), Returns to Investment in Education: A Global Update, Washington, DC: The World Bank.
 209. Psacharopoulos G., Ng Y.C. (1992), Earnings and Education in Latin America. Assessing Priorities for. Schooling Investments, The World Bank Policy Research Working Paper 1056.
 210. Psacharopoulos G., Patrinos H. (2002), Returns to investment in education: A further update, The World Bank Policy Research Working Paper 2881.
 211. Portes A., Walton J. (1981), Labor, Class, and the International System. New York: Academic Press.
 212. Ranis, G., Fei, J.G.H. (1961), A theory of economic development, "American Economic Review" 51: 533-565.
 213. Rapoport H., Docquier F. (2005), The Economics of Migrants' Remittances, Discussion paper Series, IZA DP 1531, ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dpl531. pdf, dostęp: czerwiec 2008.
 214. Ravenstein, E.G. (1885), The laws of migration, "Journal of the Royal Statistical Society" 48(2):167-227.
 215. Ravenstein, E.G. (1889), The laws of migration, "Journal of the Royal Statistical Society", 52(2):241-305.
 216. Reinhardt U.E. (1999), The Economist's Model of Physician Behavior, "The Journal of the American Medical Association", 281:462-465.
 217. Reinhardt U.E. (2000), Academic medicine's financial accountability and responsibility, "The Journal of the American Medical Association", 284(9):1136-8.
 218. A Report from the German Rectors Conference (HRK) German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) (2008) The Structure of Medical Education in Europe: Implementing Bologna - On the way to a European success story? http://www. go8.edu.au/storage/About_go8/european_liaison/structure_of_medical_education_ in_europe.pdf, dostęp: sierpień 2009.
 219. Rogers A., Watkins J. (1987), General versus elderly interstate migration and population redistribution in the United States, "Research on Aging", 9:433-529.
 220. Rosborough T.K. (1998), Doctors in training: wasteful and inefficient? "British Medical Journal" 316(7138):1107-1108.
 221. Sakson B. (1998), Ludność obecna Polski w dniu 6.12.1988 roku. Wpływ niewidzialnych migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na strukturę demograficzną, rozprawa doktorska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 222. Sakson B. (2002), Wpływ niewidzialnych migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 223. Salt J.C. (1997), International movements of the highly skilled, OECD Occasional Papers 3, Paryż: OECD Publishing.
 224. Salt J.C., Clarke J. (2000), International Migration in the UNECE Region: Patterns, Trends, Policies, "International Social Science Journal" 52(165) 313-328.
 225. Sassen S. (1988), The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow, Cambridge: Cambridge University Press.
 226. Sassen S. (1991), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton: Princeton University Press.
 227. Scheffler R.M. (2008), Is There A Doctor in the House? Market Signals and Tomorrows Supply of Doctors, Stanford: Stanford University Press.
 228. Schoorl J., Heering L., Esveldt I., Groenewold G., van der Erf R., Bosch A., de Valk H., de BruijnB. (2000), Push and pull factors of international migration: a comparative report. Theme 1 - General Statistics, Luxembourg: Eurostat, http://www.nidi. knaw.nl/Content/NIDI/output/2000/eurostat-2000-theme 1 -pushpulLpdf. dostęp: kwiecień 2008.
 229. Simoens S., Villeneuve M., Hurst J. (2005), Tackling nurse shortages in OECD countries, OECD Health Working Papers 19.
 230. Simoens S., Hurst J. (2006), The Supply of Physician Services in OECD Countries, OECD Health Working Papers 21, OECD Publishing.
 231. Sjaastad, L.A. (1962), The costs and returns of human migration, "Journal of Political Economy", 70(5): 80-93.
 232. Smythe C.M. (1970), Toward a definition of department size: a study based on six departments in twenty-five medical schools, "Journal of Medicine Education", 45(9):637-60.
 233. Stark O. (1983), Towards a Theory of Remittances in LDCs, Harvard Institute of Economic, Research Discussion Paper 971.
 234. Stark O. (1984), Rural-To-Urban migration in LDCs: A relative deprivation approach, "Economic Development and Cultural Change" 32:475-486.
 235. Stark O. (1991), The Migration of Labor, Oxford and Cambridge, MA: Blackwell.
 236. Stark O. (2003), Tales of Migration without Wage Differentials: Individual, Family and Community Contexts, ZEF Discussion Paper on Development Policy 73, Bonn: Zentrum für Entwicklungsforschung.
 237. Stark O. (2004), Rethinking the Brain Drain, World Development 32(l):15-22.
 238. Stark O., Levhari D. (1982), On Migration and Risk in LDCs, "Economic Development and Cultural Change" 31:191-196.
 239. Stark O., Bloom, D.E. (1985), The new economics of labor migration, "American Economic Review", 75(2):173-178.
 240. Stark O., Yitzhaki S. (1988), Labor migration as a response to relative deprivation, "Journal of Population Economics" 1:57-70.
 241. Stark O., Taylor J.E. (1989), Relative deprivation and international migration, Demography, 26(1):1-14.
 242. Stark O., Taylor J.E. (1991), Migration incentives, migration types: the role of relative deprivation, "The Economic Journal" 101(408):1163-1178.
 243. Stark O., Helmenstein C., Prskawetz A. (1997), A brain gain with a brain drain, "Economics Letters" 55(2) :227-234.
 244. Stark O., Helmenstein C., Prskawetz A. (1998), Human capital depletion, human capital formation, and migration: a blessing or a 'curse'?, Economics Letters 60(3):363-7.
 245. Stark O., Wang Y. (2002), Inducing human capital formation: migration as a substitute for subsidies, "Journal of Public Economics" 86(l):29-46.
 246. Statistik om Statistik om hälso- ochsjukvårdspersonal- officiell statistik om antal legi- timerade (2008) och arbetsmarknadsstatus (2007), http://www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalog/Attachments/17743/2009-9-17.pdf, dostęp: styczeń 2009 r.
 247. Stewart J.Q. (1941), An inverse distance variation for certain social influences, "Science", 93(2404): 89-90.
 248. Stewart J. (1948), Concerning social physics, "Scientific American" 178(5):20-3.
 249. Stola D. (1992), Forced Migrations in Central and Eastern European History, "International Migration Review" 26(2):324-341.
 250. Stoneham L. (1998), Medical School Money, "Texas Medicine" 94(10):42-5.
 251. Stouffer S.A. (1940), Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance, "American Sociological Review" 5:845-867.
 252. Straubhaar T. (2000), International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange, HWWA Discussion Paper 88, Hamburg Institute of International Economics.
 253. Strawiński P. (2006a), Zewnętrzny zwrot z wykształcenia, (http://coin.wne.uw.edu. pl/pstrawinski/publ/external_pl.pdf, dostęp: 22 września 2009 r.
 254. Strawiński P. (2006b), Zwrot z inwestycji w wyższe wykształcenie, "Ekonomista", 6:805-821.
 255. Świderska G.K. (red.) (1997), Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Poltext.
 256. Taylor J.E. (1986), Differential migration, networks, information and risk, w: Stark O. (red.), Research in Human Capital and Development, tom 4: Migration, Human Capital, and Development, Greenwich, CT:JAI Press.
 257. Thomas W., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa: LSW.
 258. Todaro M.P. (1969), A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries, "The American Economic Review" 59:138-48.
 259. Todaro M.P., Maruszko L. (1987), Illegal migration and US immigration reform: A conceptual framework, "Population and Development Review" 13:101-14.
 260. Training Tomorrow's Doctors (2002), A Report of The Commonwealth Fund, http:// www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund Report/2002/ Apr/Training Tomorrows Doctors The Medical Education Mission of Academic Health Centers/ahc_trainingdoctors_516 pdf.pdf, dostęp: październik 2009 r.
 261. Van de Kaa D.J. (1987), Europe's Second Demographic Transition, "Population Bulletin" 42(l):l-55.
 262. Van de Kaa D.J. (1999), Europe and its population: the long view, 1-194, w: Van de Kaa D.J., Leridon H., Gesano G., Okólski M., European Populations: Unity in Diversity, Dordrecht: Kluwer Academic.
 263. Van de Kaa D. (2002), The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Prezentacja na the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 January 2002, http://www.ipss. go.jp/webj-ad/WebJournal.files/population/2003_4/Kaa.pdf, dostęp: lipiec 2008 r.
 264. Vidal J.-P. (1998), The Effect of Emigration on Human Capital Formation, "Journal of Population Economics" 11(4):589-600.
 265. Wallerstein I. (1974), The Modern World-System, tom I: Capitalist Agriculture and the Origins of European World-Economy in the Sixteenth Century, New York: Academic Press.
 266. Wanless D. (2002), Securing our Future Health. Taking a Long Term View, Final Report, H.M. Treasury, London.
 267. Ward D., Weiss P. (2006), Joint European Commission-OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, Summary of Outcomes and Recommendations for Future Work, http://www.oecd.org/datao- ecd/36/8/35966635.pdf, dostęp: grudzień 2010 r.
 268. Weiser D. (1993), University med schools respond to suggestions for program shifts, "Missouri Medicine" 90(5):238-42.
 269. WHO global atlas of the healthcare workforce (2008), http://apps.who.int/globalat-las/, dostęp: grudzień 2010 r.
 270. Who gains from immigration? (2002), "The Economist", 26 czerwca 2002 r.
 271. Wickramasekara P. (2002), Policy responses to skilled migration: retention, return and circulation, presentation at the meeting on skilled migrations organized by the Institut de Sociologie de l'Universite de Neuchatel and the Forum suisse pour letude des migrations et de la population, Neuchatel, Switzerland, November 7-8, 2002 r., http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/pom/pom5e.pdf, dostęp: wrzesień 2009 r.
 272. Wilson A.G. (1981), Catastrophe Theory and Bifurcation. Applications to Urban and Regional Systems, London: Croom Helm.
 273. Winnett R. (2008), Biggest Brain Drain from UK in 50 Years, London Telegraph, February 21.
 274. World Bank (2008), Migration and Remittances Factbook 2008, Washington D.C.: World Bank.
 275. World Bank (2009), Migration and Development Brief No. 9, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/MD_Brief9_Mar2009.pdf, dostęp: 10 sierpnia 2009 r.
 276. Zarobki lekarzy: Lista Płac 2009, (2009), Puls Medycyny on-line, http://www.pul- smedycyny.com.pl/index/archiwum/11753, dostęp: wrzesień 2009 r.
 277. Zelinsky W. (1971), The hypothesis of the mobility transition, "Geographical Review", 61(2):219-249.
 278. Zipf G. (1946), The PP/D hypothesis: on the Intercity Movement of Persons, "American Sociological Review", 11:677-686.
 279. Zlotnik H. (1987), Introduction: Measuring International Migration: Theory and Practice, "International Migration Review" 21 (4) Special Issue: Measuring International Migration: Theory and Practice: V-XII.
 280. Zlotnik H. (1998), International migration 1965-96: An overview, w: "Population and Development Review" 24(3): 429-468.
 281. Zlotnik H. (2007), Presentation: Population, Labour Force and Migration, prezentacja na konferencji MPI, IAF, IADB Demographic Trends, Immigration Policy and Remittances, 16 maja 2007 r.
 282. Zlotnik H. (2007), Migration and Population Ageing, United Nations Population Division, http://www.un.org/esa/population/migration/hld/HLD_PAA_Presentation.ppt, dostęp: sierpień 2008.
 283. Zolberg A.R. (1989), The Next Waves: Migration Theory for a Changing World, "International Migration Review", 23(3):403-430.
 284. Zurn P., Dumont J.C. (2008), Health Workforce and International Migration: Can New Zealand Compete?, OECD Health Working Paper, 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu