BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego
Social Responsibility of Banks in the Context of Financial Exclusion
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 241-254, rys., tab.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Banki, Usługi finansowe, Wykluczenie społeczne, Wykluczenie finansowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Banks, Financial services, Social exclusion, Financial exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykluczenie finansowe oznacza niemożność dostępu przez pewne grupy osób do niezbędnych usług finansowych w odpowiedniej formie. Zjawisko to stanowi obecnie ważny problem społeczny, którego rozwiązaniu może służyć koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowana przez banki. Zgodnie z jej założeniami przedsiębiorstwo bankowe powinno podejmować działania na rzecz swoich interesariuszy nie tylko w obszarze ekonomicznym, ale również ekologicznym i społecznym. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, iż inicjatyw służących realizacji idei CSR w bankach przybywa. (abstrakt oryginalny)

Financial exclusion means lack of opportunities for some social groups to access indispensable financial services in a proper form. This phenomenon constitutes, at present, an important social problem, which could be solved by means of corporate social responsibility concept (CSR) implemented by banks. According to its assumptions a bank should undertake activities for the benefit of its stakeholders not only in economic perspective, but also ecological and social one. Recent years experiences confirm that there are more and more initiatives aiming at carrying out the idea of CSR in banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 40, 46.
 2. Chakrabarty KC., Financial Inclusion. Concept, hsues and Roadmap, Institute for Development and Research in Banking Technology. Established by Reserve Bank of India http://www.idrbt.ac.in/ (07.04.2010)
 3. Gloukoviezoff G., From financial exclusion to overindebtedness: the paradox of difficulties for people on Iow incomes?, [w:] New frontiers in banking services. Emerging needs and tailored products for untapped markets, red. L. Anderloni, M. Braga, E. M. Carluccio, Springer Verlag, Berlin 2007, s. 217.
 4. Gostomski E., Nie tylko ekonomia, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 44, s. 46-47.
 5. Gostomski E., Nie tylko pieniądze, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 15, s. 38-39.
 6. Gostomski E., Społeczna odpowiedzialność banitów w dobie kryzysu finansowego, [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, pod red. M. Bąka, P. Kulawczuka, Wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 40.
 7. Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13.
 8. Mohan R., Economic growth, financial deepening and financial inclusion, "The Bank for International Settlements Review" 2006, nr 113, s. 5
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008, s.17-18.
 10. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Raport 2008, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 37-38.
 11. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Raport 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 42-43.
 12. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 54-55.
 13. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, pod red. M. Bąka, P. Kulawczuka, Wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 5.
 14. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Miedzy ochrona konsumenta a osłona socjalna. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 113.
 15. The 2009 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/ (30.04.2010)
 16. Thorat U., Financial inclusion and millennium development goals, "Bank for International Settlements Review" 2006, nr 2, http://www.bis.org/review/r060126f.pdf (10.01.2010)
 17. Wilewska M., Społeczna odpowiedzialność banków stan obecny i kierunki rozwoju, [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, pod red. M. Bąka, P. Kulawczuka, Wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu