BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Tytuł
Wykluczenie finansowe z rynku bankowości detalicznej
Financial Exclusion from Retail Banking Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 265-279, rys.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Gospodarstwa domowe, Wykluczenie społeczne, Bankowość detaliczna, Zadłużenie gospodarstw domowych, Analiza danych statystycznych, Wykluczenie finansowe
Banking sector, Households, Social exclusion, Retail banking, Household debt, Statistical data analysis, Financial exclusion
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Polska ma największy potencjał ekonomiczny i ludnościowy, największy -mierzony wartością aktywów - rynek finansowy spośród wszystkich nowych krajów Unii Europejskiej. Jednak nasz kraj należy do grupy państw, których znaczna część mieszkańców, z przyczyn obiektywnych i subiektywnych, została dotknięta problemem wykluczenia finansowego. Ograniczenie dostępu gospodarstw domowych do produktów finansowych1 powoduje zarówno niski poziom rozporządzalnych dochodów znacznej części ludności, niemożność spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań niewspółmiernych do dochodów gospodarstwa domowego, jak bariery mentalne. Zjawiska te nasiliły się w 2009 r., co zahamowało dynamikę aktywów sektora bankowego, a równocześnie zwiększyło udział zagrożonych należności i należności pod obserwacją w portfelach kredytowych banków. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierecki G., Stanowisko na posiedzenie NRR w dniu 02.03 2010 r. materiał opublikowany na portalu internetowym Prezydenta RP.
 2. Bogdanowicz J., Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, "Biuletyn Instytutu Stefczyka", nr 3/2010, s. 68.
 3. | Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, (red.) J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 4. European Central Bank, Structural indicators for the EU banking sector, January 2010, s. 4.
 5. Główny Urząd Statystyczny, "Biuletyn Statystyczny" 3/2010. s.60.
 6. InfoMonitor, Info Dług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Biuro Informacji Gospodarczej SA, luty 2010, s.3.
 7. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN Warszawa 1956.
 8. Krzaczek M., Sztuka gry na ludzkiej próżności, "Gazeta Bankowa" 04/1108/2010. s. 58-59.
 9. McKiney Institute Global Stability Report, IMF, Washington DC, October 2008.
 10. McKinsey Institute Global capital markets. Entering a new era, September 2009.
 11. Olesiński R., Problem wykluczenia finansowego, portal in.bank.pl.
 12. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 20.
 13. Plichta J, Wielowymiarowa struktura produktu ubezpieczeniowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" l/-3/A/1995, s. 3.
 14. Schor J.B., The Overspent Americans: Upscaling. Downshifting and the New Consumer, Basic Books New York, 1998, s. 22.
 15. Sédillot R., Moralna i niemoralna historia pieniądza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010, s. 396-397.
 16. Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych, [w:] Upadłość konsumencka. Rozwiązania dla zadłużonych. "Biuletyn Instytutu Stefczyka", nr 3/2010, s. 12-20.
 17. Titzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, MUSA SA, Warszawa 2009, s. 63.
 18. World Bank, Global Economic Prospects. Crisis, Finance, and Growth 2010, January 2010, s. 42 i s. 75-112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu