BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lozano Platonoff Alberto (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński), Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany w podejściu strategicznym w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego : wyniki badań
Changes in the Strategic Approach of Medium Sized Enterprises in the Wespomeranian Province - Empirical Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 172, s. 87-96, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Strategic management, Corporation strategies, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Zmiany zachodzące w otoczeniu firm powodują liczne zmiany w podejściu do zarządzania firmami oraz w sposobie zarządzania strategicznego. Wpływają również na zmiany w postrzeganiu przez przedsiębiorców zasobów i wybieranych przez nich celów priorytetowych. W niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat tych zmian w odniesieniu do badań przeprowadzonych w 2001 i 2008 roku w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

The changes that occur in the business environment determine numerous changes in the management approach and the methodology of strategie management. They also affect changes in the perception of the key resources and priority business goals by the managers. The authors have undertaken a discussion about those changes based on the empirical results of surveys done in 2001 and 2008 in the Westpomeranian Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyer J.H., Gregersen H.B., Christensen C.M., 2010, DNA innowatora, Harvard Business Review Polska, listopad, s. 67-77.
  2. GUS, 2009, Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 2009, Szczecin.
  3. Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Koźmiński A.K., 2008, Management in Transition, Difin, Warszawa.
  5. Krupski R., 2010, Dyskusja o treści strategii. Przegląd Organizacji, nr 6, s. 4-6.
  6. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampet J., 2010, Management? It's not what you think! Financial Times Prentice Hall, London.
  7. Moore J., 1996, The Death of Competition: Leadership&Strategy in the Age of Business Ecosystems, Wiley&Sons, Harper Collins Publisher, New York.
  8. Obłój K., 2010, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
  9. Spanos Y.E., Lioukas S., 2001, An examination into casual logic of rent generalization: Contrasting Porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective, Strategic Management Journal, Vol. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu