BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Działania proekologiczne jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Ecological Activities as an Instrument of Building Corporation's Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 172, s. 128-138, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Strategie proekologiczne, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ochrona środowiska, Strategia ochrony środowiska
Pro-ecological strategies, Competitive advantage, Enterprise competitiveness, Environmental protection, Environment protection strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie przez przedsiębiorstwa działalności proekologicznej coraz częściej jest traktowane jako instrument służący do zdobywania przewagi konkurencyjnej. Wpływa także na wybór ścieżki strategicznego rozwoju firm. Jest to konsekwencją wzrostu znaczenia ochrony środowiska w gospodarce wywołanego rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa. Społeczeństwo wymaga od przedsiębiorców stosowania praktyk bezpiecznych dla środowiska oraz wyrobów i usług spełniających coraz wyższe standardy środowiskowe. Dodatkowo przedsiębiorstwo musi przestrzegać restrykcyjnego prawa z zakresu ochrony środowiska. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu proekologicznych zachowań przedsiębiorstw na ich konkurencyjność. Celowi temu są podporządkowane poruszane kolejno kwestie, które odnoszą się do istotności czynnika ekologicznego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, przybliżenia możliwych działań proekologicznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz analizy badań ukazujących postawy przedsiębiorstw wobec problematyki ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

In times of growing hyper-competition, taking on pro-ecological activity is treated by companies as an instrument of gaining competitive advantage. Inevitably it affects the strategic choices made by the company. It is determined by the growing significance of environmental protection, which, in turn, is induced by the growing ecological awareness of the society. The customers demand that companies apply only environment-friendly practices, products, and services which meet more and more strict environment-friendly standards. Additionally, companies must obey the strict environment protection law. The aim of the article is to show the impact of companies' pro-ecological behavior on their competitiveness on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodyński A., 2006, Kompetencje ekologiczne a rozwój przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 7-8.
 2. Dźwigoł H., 2007, Model restrukturyzacji organizacji przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego, Difin, Warszawa.
 3. Fijał T., 2005, Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Flis R., 2010, Ekoinnowacyjność produktów i usług, w: Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Fundacja Green Cross Poland, 2010, Badanie: Biznes a ekologia, Postawy wobec ochrony środowiska [online] hppt://www.greencrosspoland.org [dostęp: 10 grudnia 2010].
 6. Gajdzik B., Wyciślik A., 2007, Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
 8. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., 2001, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 9. Kulas I., Kusztal J., 2000, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Lisiecka K., Kubasik A., 2001, Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 11. Łańcucki J. (red.), 2010, Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Łunarski J., 2010, Ekoinnowacyjność w reorganizacji procesów produkcyjnych, w: Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 13. Marciniak S., 1995, Makro- i mikroekonomia dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Mazur-Wierzbicka E., 2006, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5.
 15. Prakash A., Kolman K., 2004, Policy modes, firms and the natural environment, Business Strategy and the Environment, t. 13,2.
 16. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o Krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Dz.U. Nr 70, poz. 631 z późn. zm.
 17. http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/listOrgs.htm [dostęp: 14 grudnia 2010].
 18. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,8796081,23_firmy_i_organizacje_w_Polsce_wlaczyly_ekologie.html [dostęp: 10 grudnia 2010].
 19. http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm [dostęp: 14 grudnia 2010].
 20. http://www.rc.com.pl/realizatorzy.php [dostęp: 14 grudnia 2010].
 21. http://www.fbs.com.pl/ [dostęp: 14 grudnia 2010].
 22. http://www.ppts.pl/?lang=1&menu=1&menu_select=23&sess_id=pgkodzgogvhjovtoxhxkmovfbnehvlal [dostęp: 10 grudnia 2010].
 23. http://www.ppts.pl [dostęp: 03 grudnia 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu