BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperek Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Projekty logistyczne - nowe wyzwanie dla logistyki XXI w.
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 2, s. 41-50, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Teoria logistyki, Projekty logistyczne, Zarządzanie projektem
Theory of logistics, Logistics projects, Project management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wzrost znaczenia zasad zarządzania logistycznego zarówno w mikrosystemach logistycznych, jak i systemach makro- i mezologistycznych spowodował wzrost zainteresowania narzędziami i technikami wpierającymi metodykę przygotowania i realizacji przedsięwzięć logistycznych. W przypadku projektów logistycznych o charakterze makro- i mezologistycznym, znaczne zaangażowanie zasobów przedsiębiorstwa a także rozciągnięcie działań w czasie spowodowało konieczność opracowania zwartej metodyki przygotowania tego rodzaju projektów. Metodyka przygotowania projektu logistycznego bazuje na metodyce opracowanej na potrzeby projektów realizowanych poza sferą logistyki. W opracowaniu wskazano jednakże na pewne cechy charakterystyczne tylko dla projektu logistycznego, które nie pojawiają się w innych projektach. Pozwalają one - z jednej strony - na wyodrębnienie projektów logistycznych z ogółu projektów, z drugiej zaś strony - powodują konieczność stworzenia dedykowanych metodologii planowania i realizacji takich projektów. W opracowaniu poruszono także problem typologii projektów logistycznych i praktycznych implikacji wynikających z określonych podziałów projektów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BS 6079-2: 2000 ustęp 2. 116.
 2. Descartes R., Rozprawa o metodzie, Antyk, Warszawa 2002.
 3. Kasperek M., Koncepcja i typologia projektów logistycznych, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. Witkowski J. i Skowrońska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2008.
 4. Kasperek M., Logistics project, czyli naprawdę duża logistyka, Eurologistics 4/2004.
 5. Kasperek M., Planowanie i organizacja projektów logistycznych, Katowice 2006.
 6. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 7. Kinnunen O., Management of Project Risks in Logistics Development, University Of Helsinki, Helsinki 2000.
 8. Kisperska-Moroń D., Żywe Łańcuchy dostaw jako przedmiot zarządzania projektem, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (red.) Witkowski J. i Skowrońska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Kotarbiński T., Ogólne pojęcie planu, [w:] Kotarbiński T., Dzielą wszystkie. Prakseologia. Ossolineum. Warszawa 1999, s. 286-290.
 10. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2002.
 11. Project Management Body of Knowledge, Praca zbiorowa - Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania USA 2000, s. 4.
 12. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Katowice 1996.
 13. Witkowski J., Rodawski B., Pojęcie i typologia projektów logistycznych, [w:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2007.
 14. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005 s. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu