BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju logistyki morskiej
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 2, s. 149-161, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Transport morski, Logistyka transportu, Centra logistyczne
Sea transport, Transport logistics, Logistic centres
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Rozwój handlu światowego spowodowany wzrastającymi potrzebami konsumentów oraz zmianą alokacji rejonów produkcji z Europy i Ameryki Północnej na rzecz Dalekiego Wschodu, spowodował wzrost popytu na usługi logistyczne. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w funkcjonowaniu systemów logistyki morskiej, odpowiadających za procesy transportowe realizowane drogą morską. Morskie centra logistyczne stanowią elementy światowej infrastruktur}' transportowej, która powinna umożliwiać sprawne funkcjonowanie procesów przemieszczania ładunków. Obserwowany obecnie wzrost popytu na usługi logistyczne może być zaspokojony tylko na drodze powiększania zdolności produkcji usług przez logistykę morską. Podstawową barierą rozwoju morskich centrów logistycznych jest ograniczoność infrastruktury. Problem stanowi zapewnienie odpowiedniej wielkości i jakości elementów infrastruktury tak, aby możliwe było sprostanie wzrastającemu popytowi na usługi logistyczne. Budowa infrastruktury logistycznej wiąże się jednak z dwoma podstawowymi ograniczeniami: kosztochłonnością inwestycji i długim okresem ich powstawania. Warunkiem rozwoju logistyki morskiej jest pokonanie dwóch podstawowych barier i prowadzenie stałego rozwoju infrastruktury. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowicz S., Ładyka S., Łodykowski T., Ekonomika transportu morskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978.
 2. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 3. Klimek H., Nowosielski T., Rozwój infrastruktury dostępu do polskich portów morskich niezbędnym czynnikiem poprawy ich konkurencyjności, VII Konferencja Naukowa Porty Morskie 2007, Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej.
 4. Klimek H., Nowosielski T., Konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego transportu morskiego, [w:] Ekonomika transportu, pod red. K. Szaluckiego, Wrocław 2003.
 5. Kondratowicz L., EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 6. Miotke-Dzięgiel J., Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Misztal K., Kuźma L., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 8. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 9. Pfohl H.C., Zarządzanie logistyką, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wydanie I, Poznań 1998.
 10. Rozwój infrastruktury transportu, pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 11. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 12. Szwankowski S., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 13. Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu