BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miler Ryszard K. (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Use of Vessel Monitoring Systems in Logistics Chain of Supply within EU Seas
Użycie systemów monitorowania statków w łańcuchach logistycznych na wodach Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 2, s. 163-173, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Żegluga morska, Transport morski, Logistyka transportu, Monitoring, Bezpieczeństwo w transporcie, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw
Sea navigation, Sea transport, Transport logistics, Monitoring, Transport safety, Flow of information in the supply chain
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Akweny otaczające terytorium UE zawierają jedne z najintensywniej wykorzystywanych tras komunikacji morskiej (SLOCs) na świecie. Około 90% wymiany między-kontynentalnej i ponad 35% wymiany handlowej w ramach rynku europejskiego odbywa się drogą morską. Naturalną konsekwencją tego trendu jest wzrost roli i znaczenia żeglugi morskiej, szczególnie bałtyckiej, w realizacji dostaw towarów w ramach łańcuchów logistycznych. Wraz ze wzrostem wolumenu przewozów - z jednej strony, a zidentyfikowanymi zagrożeniami związanymi z problemami nautycznymi i terrorystycznymi - z drugiej, pojawia się konieczność wprowadzenia nowych systemów wymiany informacji żeglugowej i pozycjonowania statków na akwenach UE. Systemy typu SafeSeaNet, AIS, LRIT czy STMID z założenia służą poprawie szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego, posiadając jednak dodatkowe atrybuty mogą być wykorzystywane w ramach działalności MTO do poprawy jakości usługi logistycznej. Monitorowanie pozycji w krótkim (AIS) i długim (LRIT) zasięgu, dostęp do informacji o flocie, parametrach statków, poziomie specjalizacji i profesjonalizacji (SafeSeaNet) to informacje o ogromnej wadze w podejmowaniu decyzji o powierzeniu gestii transportowej konkretnemu przewoźnikowi morskiemu. Dokładna znajomość pozycji statku pozwala nie tylko na monitorowanie (tracking) ładunku, ale również na przewidywanie z dużą precyzją czasu wejścia statku do portu, a to w konsekwencji pozwala na optymalizację procesów przeładunkowych, skrócenie czasu postoju, obniżenie opłat portowych czy też lepszą koordynację z innymi gałęziami transportu (przy transporcie multi/inter modalnym) powodując polepszenie konkurencyjności usługi w ramach całego łańcucha logistycznego. Niniejsze opracowanie przedstawia problematykę nowoczesnych systemów monitoringu statków oraz wymiany informacji żeglugowej stosowanych w żegludze na akwenach otaczających UE ze wskazaniem ich aplikacyjnego charakteru i potencjalnych zastosowań dla MTO "zestawiającego" kompleksową usługę logistyczną z wykorzystaniem przewoźnika morskiego. Wykorzystanie tej swoistej "wartości dodanej" może spowodować poprawę jakości obsługi klienta, a tym samym pozwolić MTO na sprostanie współczesnym wymogom konkurencyjności na rynku operatorów logistycznych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. EU Directive 2005/65/EC - Enhancing Port Security.
 2. EU Regulation (EC) No 725/2004 - Enhancing Ship and Port Facility Security.
 3. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
 4. http://www.emsa.europa.eu/endl85d007d003d001.html
 5. Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC, L 208/10, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2002.
 6. SafeSeaNet Bulletin no 5, April 2007
 7. "Bezpieczniejsza żegluga i czystsze morza w UE", Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006.
 8. Kościelski M., Miler R.K., Zieliński M, Automatic Identification System (AIS) as a Main Tool of NCAGS ADP Systems, Zeszyty Naukowe AMW nr 3 (170), Gdynia 2007.
 9. Kościelski M., Miler R.K., Zieliński M., EMSA m the way to enhance safety at EU seas, Zeszyty Naukowe AMW nr 2 (173), Gdynia 2008
 10. MSC 81/25/Add. 1, Annex 13 Resolution MSC. 210 (81), adopted on 19 May 2006, Performance standards and functional requirements for the Long-range Identification and tracking of ships, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2006.
 11. MSC 81/25/Add. 3 Annex 14 Resolution MSC. 211 (81), Arrangements for the Timely Establishment of the Long-Range Identification and Tracking System, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2006.
 12. http://www.navcen.uscg.gov/enav/ais/default.htm - 04.05.2007.
 13. http://www.busse-yachtshop.de/pic/ais-system-grt.gif - 04.05.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu