BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piórecki Kacper Jan
Tytuł
Jak sfinansować plan miejscowy? Prawne uwarunkowania kosztów realizacji polityki przestrzennej gminy
How Should the Land Use Plan Be Financed? Legal Conditions of the Costs of Implementing the Municipality's Spatial Policy
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 1-2, s. 116-133
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza gminy, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Gmina
Municipal economic activity, Spatial policy, Spatial development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym środkiem realizacji polityki przestrzennej gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak pokazuje praktyka, często jest to jedyny skuteczny sposób zarządzania przestrzenią zapewniający zrównoważenie interesu ogółu z interesami jednostek. Plan miejscowy jest jednak narzędziem stosunkowo kosztownym, często nieosiągalnym dla gminy w bliższej perspektywie. Tymczasem dobre zagospodarowanie przestrzeni ma niejednokrotnie decydujące znaczenie dla sukcesu lokalnej wspólnoty samorządowej. Artykuł jest poświęcony prawnej regulacji kosztów realizacji polityki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania (współ)finansowania ze strony podmiotów prywatnych, co w praktyce jest coraz częstszym zjawiskiem. (abstrakt oryginalny)

The primary means of implementing the municipality's spatial policy is the land use plan. Practice shows that it is often the only effective way of managing space in order to ensure a balance between public interest and the interests of the units. However, the land use plan is a relatively costly tool, frequently not achievable by municipalities in the shorter term. Meanwhile, good land use planning is often of decisive importance to the success of the local self-government community. The article is devoted to the legal regulations regarding the costs of implementing spatial policy with particular emphasis on obtaining (co-)financing from the private entities, which, in practice, is becoming an increasingly frequent phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2008, s. 170.
 2. Battis U., M. Krautzberger, R.P. Löhr, Baugesetzbuch s. 296.
 3. Bieniek G.(red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga III. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2005, s. 725.
 4. Bruening A.D., The TDR Siren Song: The Problem with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them, "Journal of Land Use & Environmental Law" 2007-2008/23, s. 426.
 5. Cirell S., Bennett J., Procurement Briefi ng - The Barker review - Italian opera and Spanish practices?, "Public Finance Magazine Issue" 2007/4.
 6. Cullingsworth B., Nadin V., The Town and Country Planning in the UK, Londyn 2006, s. 195.
 7. Czekiel-Świtalska E., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a skutki ekonomiczne jego uchwalenia, "Przestrzeń i Forma" 2005/1, s. 90-91.
 8. EC, The EU compendium of spatial planning systems and policies. Germany, Luxemburg 1999.
 9. Gabriel K., Skutki finansowe uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, "Nieruchomości C.H. Beck" 2007/5.
 10. Grysiński A., Koszt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, "Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego", www.wspolnota.org.pl.
 11. Hernik J., Olejniczak G., Planowanie przestrzenne w RFN, Bydgoszcz-Kraków 2006.
 12. Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2007.
 13. Jäde H., Dirnberger F., Weiβ J., Baugesetzbuch. Baunutzungsverordnung. Kommentar, Stuttgart 2010, s. 207.
 14. Juergensmeyer J.C., Transferable Development Rights and Alternatives After Suitum, "Urban Lawyer" 1997/30, s. 441.
 15. Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 287.
 16. Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 200.
 17. Piróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 55.
 18. Poland. The real state of real estate 2011, www.ey.hu.
 19. Radwański Z.(red), System Prawa Prywatnego, t. II, Warszawa 2002, s. 276.
 20. Spannowsky W. (red.), Baugesetzbuch. Kommentar, München 2009, s. 300.
 21. Stecki, Darowizna, Toruń 1998, s. 65.
 22. www.wroclaw.rio.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu