BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Janina (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Foreign Direct Investment and Sustainable Development in the New EU Member States : Environmental Aspects
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ochrony środowiska
Źródło
Comparative Economic Research, 2011, vol. 14, nr 3, s. 5-23, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Environmental protection, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie potencjalnego wpływu działalności inwestorów zagranicznych na środowisko w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz ocena roli wspólnej polityki ochrony środowiska UE i polityki wobec inwestorów zagranicznych w tym zakresie. Analiza obejmuje trzy nowe kraje członkowskie UE, tj. Czechy, Polskę i Słowację. Zakres czasowy analizy to lata 1997-2007. Przedmiotem analizy jest struktura sektorowa i branżowa skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w tych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem BIZ ulokowanych w przemysłach intensywnie zanieczyszczających środowisko. Do określenia tych przemysłów wykorzystano klasyfikację UNCTAD. W analizie statystycznej wykorzystano bazę danych OECD oraz statystyki narodowe. Wyniki badań wskazują, że - jak dotychczas - nie ma empirycznych dowodów, iż BIZ mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko w nowych krajach członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the potential impact of foreign investors' activities on the environment of the new European Union's Member States and discuss a role of a common environmental policy and member states' policies towards foreign investors. The analysis embraces three new EU countries, namely the Czech Republic, Poland and Slovakia. The scope of the analysis are years 1997- 2007. The subject of the analysis is the sector and branch structure of FDI stock in the new EU Member States with special reference to FDI located in pollution-intensive industries which are selected according to the UNCTAD classification. Both the OECD and national data base of statistics is used to calculate the share of foreign investors' involvement in pollution-intensive activities in the new UE Member States. The research results show that as yet there has been no empirical evidence that FDI has a particularly negative impact on the natural environment in the new EU Member States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa
 2. Fortanier F., Maher M. (2001), Foreign Direct Investment and Sustainable Development, OECD Paper, [in:] New Horizons and Policy Challenges for Foreign Direct Investment in the 21st Century, OECD Global Forum on International Investment, Mexico
 3. Gentry B. G. (1999), Foreign Direct Investment and the Environment: Bon or Bane, [in:] Foreign Direct Investment and the Environment, OECD Proceedings, Paris
 4. Goldenman G. (1999), The Environmental Implications of Foreign Direct Investment: Policy and Institutional Issues, [in:] Foreign Direct Investment and the Environment, OECD Proceedings, Paris
 5. Gray K. R. (2002), Foreign Direct Investment and Environmental Impacts - Is the Debate Over?, "RECIEL' Blackwell Publishers Ltd, Oxford, Malden, No. 11 (3)
 6. Kolstad and Xing (1998), Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment, Deparment Economics, UC Santa Barbara, Economics Working Paper: 1078, quoted from M. Petrovic-Randjelovic (2007), Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions, 'Facta Universitatis', Serbia, Series: Economics and Organization, Vol.4, no. 2
 7. Report London Economics (2009), 4 November
 8. M. Petrovic-Randjelovic (2007), Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions, 'Facta Universitatis', Serbia, Series: Economics and Organization, Vol.4, no.2
 9. OECD (1999), Summary of the conference and discussion, [in:] Foreign Direct Investment and the Environment, OECD Proceedings, Paris
 10. M. Petrovic-Randjelovic (2007), Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions, 'Facta Universitatis', Serbia, Series: Economics and Organization, Vol.4, no. 2
 11. Smarzynska and Wei (2001), pollution Havens and Foreign Direct Investment: Dirty Secret or Popular Myth?, quoted from M. Petrovic-Randjelovic (2007), Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions, 'Facta Universitatis', Serbia, Series: Economics and Organization, Vol.4, no.2
 12. UNCTAD (1999), World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, UN, New York and Geneva
 13. Witkowska J. (2002), Foreign Direct Investment and the Environment in Transitional Economies: The Case of Poland, [in:] eds. K. Fatemi and D. Jourdan Contemporary Developments in International Business, Editions ESKA, Paris
 14. Witkowska J. (2007), Foreign Direct Investment in the Changing Business Environment of the European Union's New Member States, 'Global Economy Journal': Vol. 7: Issue. 4, http://bepress.com/gej/vol7/iss4/2 http://bepress.com/gej/vol7/iss4/2
 15. Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź
 16. Zarsky (1999), Havens, Halos and Spaghetti: Untangling the Evidence about Foreign Direct Investment and the Environment, [in:] Foreign Direct Investment and the Environment, OECD Proceedings, Paris
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu