BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie ubezpieczeń w redukcji ryzyka operacyjnego banków
The Use of Insurance in Banks' Operational Risk Mitigation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 49-72, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Ryzyko bankowe, Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem
Operational risk, Banking risk, Insurances, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa nakazuje bankom dokonanie pomiaru wszystkich istotnych rodzajów ryzyka oraz zapewnienie kapitału na ich pokrycie. Jedną z nowości NUK było uwzględnienie ryzyka operacyjnego. Jest ono najsłabiej zbadanym obszarem ryzyka bankowego, jednak jego szczególny charakter i wzrost znaczenia, powodują konieczność uwzględnienia go w wewnętrznych kalkulacjach kapitałowych banku. Artykuł przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące ryzyka operacyjnego banku, koncentrując się na kwestiach uwzględnienia ubezpieczeń w zarządzaniu nim, a także na skutkach uwzględnienia takich technik redukcji ryzyka w kalkulacji wymogów kapitałowych. (fragment tekstu)

The paper presents the issue of the use of insurance contracts in the operational risk mitigation by banks. The general aspects of operational risk and its management are described. The main focus is on the risk reduction techniques - mainly insurance. The bank capital regulations are also mentioned - as the background for the presentation of the use of insurance for reduction of capital requirements for operational risk. The general examples are presented, as well as some empirical data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bancarewicz G., Ryzyko operacyjne źródłem nowych wyzwań dla pomiaru i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, "Bezpieczny Bank" 2005, nr 2(27).
 2. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version, BIS, Basel, June 2006.
 3. BCBS, Joint Forum, Operational Risk Transfer Across Financial Sectors, BIS, Basel, August 2003.
 4. BCBS, Principles for Home-host Recognition of A MA Operational Risk Capital, BIS, Basel, January 2004.
 5. BCBS, QIS 2 - Operational Risk Loss Data, BIS, Basel 2001.
 6. BCBS, Recognising the Risk-mitigation Impact of Insurance in Operational Risk Modelling, BIS, Basel, October 2010.
 7. BCBS, Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk, BIS, Basel, July 2009.
 8. BCBS, Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, BIS, Basel, September 2001.
 9. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 10. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, DzU L 177 z 30.6.2006, s. 201-255, ze zm.
 11. Holly R., Ubezpieczenia w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku, [w:] Polityka bezpieczeństwa banku - zagadnienia podstawowe, Związek Banków Polskich, Warszawa 2002.
 12. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 13. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. KNB, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2004.
 15. KPMG, Basel II-A Closer Look: Managing Operational Risk, 2003.
 16. Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
 17. Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
 18. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
 19. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 20. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 21. Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, DzUrz KNF nr 2, poz. 11, ze zm.
 22. UKNF, Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Warszawa 2010.
 23. Williams Jr. C. A., Smith M. L., Young P. C, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
 24. Załącznik nr 4 uchwały 76/2010 KNF.
 25. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa 2007.
 26. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/762
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu