BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaspars-Wieloch Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Uogólnienie modeli optymalizacyjnych służących do generowania krzywych kosztów w analizie czasowo-kosztowej projektu
Generalization of Optimalization Models Used to Calculate the Points of the Project Cost Curves in the Time - Cost Trade - Off Annalysis.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 138, s. 17-31, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Modele optymalizacyjne, Badania operacyjne, Koszty pośrednie
Optimizing models, Operations research, Indirect costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono krzywym bezpośrednich, pośrednich i całkowitych kosztów projektu. Zwrócono przede wszystkim uwagę na postać tych krzywych (położenie, nachylenie) oraz na modele optymalizacyjne służące do generowania punktów krzywej kosztów bezpośrednich. W uzyskaniu rozwiązań należących do tej krzywej mogą pomóc nie tylko metody programowania matematycznego, lecz także specjalne algorytmy optymalizacji czasowo-kosztowej przedsięwzięć. (fragment tekstu)

Project completion costs include direct and indirect costs. Project cost curves illustrate the relationship between a given cost category and the project completion time. Points belonging to the direct costs curve ought to indicate only Pareto-optimal solutions, i.e. schedules which minimize costs within a specified project deadline or which minimize project completion time within a specified budget. It is possible to obtain these solutions thanks to suitable optimization models. Nevertheless, it appears that the models that have been applied so far are correct only if activity durations do not have to be discrete. Otherwise, the optimal solution given by the model may not be efficient. The author presents two new models which guarantee optimal as well as efficient results. It is also emphasized that contrary to direct costs curves, there might be many indirect costs curves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De P., Dunne E.J., Gosh J.B., Wells C.E. (1995), The discrete time-cost tradeoff problem revisited, European Journal of Operations Research, 81, s. 225-238.
 2. DeMarco T. (2002), Zdążyć przed terminem: opowieść o zarządzaniu projektami, "Studio Emka", Warszawa.
 3. Ford L.R., Fulkerson D.R. (1962), Flows in Networks, Princeton University Press, Princeton, N.J.
 4. Gaspars H. (2006), Propozycja nowego algorytmu w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 3-4, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 5-27.
 5. Gaspars-Wieloch H. (2008), Przegląd wybranych modeli optymalizacyjnych stosowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, w: W. Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, nr 104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Gaspars-Wieloch H. (2008), Przegląd wybranych metod skracania czasu realizacji przedsięwzięcia, w: D. Kopańska-Brodka (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '07, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Gedymin O. (1974), Metody optymalizacji w planowaniu sieciowym, PWN, Warszawa.
 8. Giard V. (1991), Gestion de projets, Economica, Paris.
 9. Grudzewski W., red. (1985), Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 10. Hendrickson C., Au T. (1989), Project Management for Construction. Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders, Prentice Hall.
 11. Idźkiewicz A.Z. (1967), PERT. Metody analizy sieciowej, PWN, Warszawa.
 12. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, tłumaczenie: Mariola Ciszewska, Mirosław Sosnowski, PWE, Warszawa.
 13. Muller Y. (1965), Exercices d'organisation et de la recherche operationnelle, Eyrolles, Paris.
 14. Skutella M. (1998), Approximaiion algorithms for the discrete time-cost tradeoff problem, Mathematics of Operations Research, Vol. 23(4), s. 909-928.
 15. Vanhoucke M., Debels D. (2005), The discrete time/cost trade-off problem under various assumpiions. Exact and heuristic procedures, Universiteit Gent, s. 314.
 16. Vanhoucke M., Vereecke A., Gemmel P. (2005), The Project Scheduling Game (PSG): Simulating Time/Cost Trade-Offs in Projects, Project Management Journal, Vol. 36(1), s. 51-59.
 17. Yang I.T. (2007), Performing Complex Project Crashing Analysis with Aid of Particle Swarm Optimization Algorithm, International Journal of Project Management, Vol. 25(6), s. 637-646.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu