BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichniak Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Bartoszczuk Paweł (Główny Urząd Statystyczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żelazko Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Poniatowska-Jaksch Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ku gospodarce usług
Źródło
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, s. 11-79, rys. tabel. bibliog.47 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Analiza sektorowa, Usługi biznesowe, Podmioty gospodarcze
Economy, Sectorial analysis, Business services, Business entity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Struktura gospodarki zmienia się nieustannie, zmiany te mają też charakter "skokowy", dokonują się one w różnym tempie i mają odmienny charakter zależnie od osiągniętego poziomu rozwoju, uwarunkowań technologicznych, rynkowych (na rynku krajowym, międzynarodowym i światowym), kulturowych, politycznych oraz instytucjonalnych. Dotyczy to struktury sektorowej, własnościowej, przestrzennej, demograficznej, społecznej i administracyjnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Apella J., Manyika J.M, Roberts R.P., What High Tech Can Learn From Slow-Growth Industries, "The McKinsey Quarterly" 2003 r., nr 4.
 2. Balcerzak-Paradowska B.(red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, 2003.
 3. Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl.
 4. Bell D., Technika łączności, (w:) Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Wrocław-Warszawa, seria Komitetu PAN Polska 2000.
 5. Bezrobocie rejestrowane, I kwartał 2007, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus.
 6. Bielski I., Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych, VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 9.
 7. Bughin J., Chui M., Johnson B., The Next Step in Open Innovation, "The McKinsey Quarterly", June 2008.
 8. GEOs on Strategy and Social Issues, "The McKinsey Quartely", October 2007.
 9. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Studia i Prace, z. 243, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997.
 10. Czupiał J., Przedsiębiorstwo a rynek, (w:) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 11. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 12. Grynkiewicz W., Nowicki A., Rot A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze informacji, (W:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2003.
 13. Hunt S.D, A General Theory of Competition Resources, Competences, Productivity, Economic Growth. London - New Delhi, Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
 14. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.eu/portal.
 15. Europe in figures - Statistical Yearbook 2009, Eurostat 2009.
 16. Hunya G., FDI in EU Accession- Recent Trends, materiały z konferencji pt. Government Policies to Enhance Spiellovers from FDI in CEECs, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 23-24.02.2001.
 17. Karpiński A., Przyszłość rynku pracy Polsce, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2006.
 18. / Ketels Gh., Location, Location, Location-http://www.globalagendamagazine.com/2005/christianketel.asp.
 19. Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001, z.1.
 20. Krantz R., Employment in Business Services: a year of Unprecedented Declining, "Monthly Labour Review" 2002 r., nr 4.
 21. Kuciński K., Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
 22. Lippman S.A., Rumelt R.P., Uncertain Imitability: an Analysis Interfirm Differences in Efficiency under Competition, "Bell Journal of Economics" 1982.
 23. Manea J., Pearce R., Industrial Restructuring in Economies in Transition and Tncs' Investment Motivations, "Transnational Corporations" 2004, Vol. 13, No. 2.
 24. Markusen J.R., The Boundaries of Multinational Enterprises and The Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspectives" 1995 r., no. 9.
 25. Masłowski A., Usługi biznesowe w gospodarce krajów UE, "Handel Wewnętrzny", 2004 nr 2.
 26. Masłowski A., Produktywność i wynagrodzenia w sektorze usług, "Handel Wewnętrzny", 2004 nr 4-5.
 27. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 28. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 29. Niewadzi Cz., Sektor usług w kapitalizmie, Warszawa 1982.
 30. Normann R., Ramirez R., Designing Interactive Strategy. From Value Chain to Value Constellation, J. Wiley & Sons, 1994.
 31. Pakulska T., Podatność innowacyjna na napływ kapitału zagranicznego technologicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania" nr 536, SGH, Warszawa 2005.
 32. Pande A., Raman R.,. Srivatsan V., Recapturing Your Supply Chain Data, McKinsey on IT, No 7, Spring 2006.
 33. Pierścionek Z., Regres czy upadek globalizacji? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007 nr 4(5).
 34. Podstawowe wskaźniki realizacji, Stan na marzec 2010 r.
 35. Polska Klasyfikacja Działalności, Załącznik do rozporządzenia RM z dnia 24.12.2007 roku Dz. U. Nr 251, poz.1885.
 36. Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności. red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.
 37. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne 2006, GUS, Katowice 2008.
 38. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
 39. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 40. Rumelt R.P., Toward a Strategic of the Firm, (w:) Competitive Strategic Management, ed. R. Lamb, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
 41. Stępień S., Rola i sposoby pozyskiwania informacji marketingowej w zmieniającej się rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku, (w:) Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. St. Jurek-Stępień, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 42. Światowy Raport Inwestycyjny 2005: Korporacje transnarodowe a umiędzynarodowienie badań i rozwoju, United Nations Conference on Trade and Development, Warszawa 2005.
 43. The Emerging Global Labor Market: Part III-How Supply and Demand for Offshore Talent Meet, McKinsey&Company, June 2005.
 44. Umiński St., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 45. World Investment Report 2005, Transnational Corporation and the Internationalization of R&D, United Nations, New York Geneva 2005 - www.unctad.org/wir.
 46. World Investment report 2005: Transnational Corporation of R&D.
 47. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu