BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Importance of Product Features as the Criterion of Consumers' Segmentation on the Example of Bread
Ważność cech produktu jako kryteria segmentacji konsumentów na przykładzie pieczywa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 85-92, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Segmentacja, Produkty żywnościowe, Cechy produktu
Consumer, Segmentation, Food products, Product features
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą ankiety bezpośredniej na próbie 1676 osób. Celem zrealizowanego badania była analiza ważności cech wpływających na wybór pieczywa. W efekcie końcowym przeprowadzono segmentację konsumentów, gdzie jako kryterium segmentacji przyjęto ważność cech produktu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najważniejszymi dla konsumentów cechami pieczywa są: świeżość, smak i zapach oraz zdrowotność, przedłużona trwałość, rozpoznawalność gatunku, wartość odżywcza oraz cena. Można wyznaczyć pięć grup segmentów konsumentów pieczywa ze względu na cechy pieczywa ważne dla konsumentów oraz cechy demograficzne i ekonomiczne (Wygodni, Wymagający, Oszczędni, Smakosze i Tradycjonaliści). Stwierdzono, że w zmiennym otoczeniu marketingowym firm i realiach konkurencji istnieje możliwość wejścia przez producentów czy handlowców pieczywa z ofertą swoich produktów albo podjęcia działań, które byłyby związane z przystosowaniem oferty asortymentowej czy handlowej do oczekiwań konsumentów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of survey conducted with the use of the method of direct survey on the sample of 1676 people. The aim of the research was the analysis of importance of features influencing the choice of bread. As a result, the segmentation of consumers was conducted, where as the criterion was the importance of product features. On the basis of obtained results it was stated, that the most important features of bread for consumers are: freshness, taste, smell and healthy features, prolonged expiry date, recognition of the kind, nutritional value and the price. Five groups of consumers one may distinguish because of the bread features important to consumers and demographical as well as economical features (Comfortable, Demanding, Frugal, Gourmet, Traditionalists). It was stated that in changing marketing environment of companies and in the reality of competition, there is a possibility of entrance for bread producers or sales specialist with the offer or to undertake activities related to adaptation of the offer to consumers' demands and expectations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotler P., Armstrong G., 2005. Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
  2. McDonald M., Dunbar I., 2003. Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystywanie wyników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Rószkiewicz M., 2002. Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Sagan A., 1998. Badania marketingowe. Wydawnictwo AE w Krakowie, 161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu