BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Problem of Bank Credit Use in Financing Agriculture in Poland and Other States of the European Union
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 145-156, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ograniczenia kredytowe, Finansowanie rolnictwa, Kredyt bankowy
Arable farm, Credit restraint, Agricultural finance, Bank credit
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie znaczenia kredytu bankowego w finansowaniu gospodarstw rolnych oraz analiza przyczyn absencji kredytowej rolników. Stwierdzono, iż wykorzystanie tej formy finansowania rolnictwa w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej jest relatywnie małe. Sytuacja ta jest efektem występowania ograniczeń kredytowych o charakterze endogenicznym, tj. występujących po stronie gospodarstw rolnych. Jej źródłami są także niedoskonałości rynku finansowego oraz oferta i działanie banków, a także wpływ czynników makroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine significance of a bank credit in financing farms and to analyze reasons of farmers absence in the credit market. It was found that the use of this form of financing agriculture in Poland compared to other European Union countries is relatively small. This situation is a result of credit constraints of agricultural farms. Moreover, the situation is also an effect of financial market failures, bank offers and activity as well as macroeconomic factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L., 2000. Financial structure of farm businesses under imperfect capital markets, American Journal of Agricultural Economics, 82, 920-933.
 2. Daniłowska A., 2007. Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Kata R., 2010. Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (322), 143-162.
 4. Kata R., 2008. Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Kopycińska D. (red.), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 125-136.
 5. Kata R., 2009. Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (XXIII), 85-94.
 6. Kozioł Z., 1997. System kredytowy gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rodzinnych, t. 1, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 7-25.
 7. Kulawik J., 2001. Polityka kredytowa a modernizacja rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 17-26.
 8. Kulawik J., 2008. Finanse i kredytowanie rolnictwa w 2007 r., Bank i Rolnictwo, nr 5.
 9. The SME Financing GAP (Vol. I): Theory and Evidence, OECD Publishing, Brussels 2006.
 10. Tomczak F., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa.
 11. Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu