BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia
Accounting Policy, Balance Sheet Policy and Accounting Principles - Terminology
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Polityka bilansowa, Zasady rachunkowości
Accounting policy, Balance sheets policy, Accounting principles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy pojęć: polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości na gruncie literatury przedmiotu, ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wykazano, że politykę rachunkowości można rozpatrywać w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, a politykę bilansową można utożsamiać z polityką rachunkowości. Uzasadniono również potrzebę stosowania terminów zasady (polityka rachunkowości) w prawie bilansowym i w standardach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the terms: accounting policy, balance sheet policy and accounting principles. It is based on the accounting literature, the Polish accounting act and international accounting standards. The article shows that the accounting policy may be considered in a macro- and microeconomic sense and the balance sheet policy may be equated with the accounting policy (in a large sense). The paper also indicates that the terms "accounting principles/policy" should be used in the accounting law and in the international standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin, W., 1995, Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 31, Warszawa.
 2. Cebrowska, T., 2002, Polityka rachunkowości - nowe określenia prawie bilansowym, w: Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku, Prace Naukowe AE Wrocław nr 929, Wrocław.
 3. Florczak, M., 1997, Polityka rachunkowości a polityka przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, w: Rachunkowość w gospodarce rynkowej - materiały konferencyjne, Katowice.
 4. Gabrusewicz, W., Kołaczyk, Z., 2005, Bilans - wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 5. Gierusz, B., Martyniuk, T., 2007, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, materiały konferencyjne, t. 3, Poznań.
 6. Hasik, W., Kwiecień, M., 2006, Sprawozdanie z działalności jednostki: udokumentowanie polityki bilansowej czy manipulowanie zachowaniami jego adresatów, w: I. Sobańska, W. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 7. Hendriksen, E.A., Breda, M.F. von, 2002, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 8. Jarugowa, A., Walińska, E., 1997, Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 9. Kabalski, P., 2006, Polityka rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: wybrane problemy, w: I. Sobańska, W. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Kaczmarek, M., 2007, Problem wykorzystania rachunkowości agresywnej przez menedżerów, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, materiały konferencyjne, t. 1, Poznań.
 11. Kamela-Sowińska, A., 2005, Polska rachunkowość w Unii Europejskiej, w: Rachunkowość w warunkach Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Poznań.
 12. Karmańska, A., 2004, Wykorzystanie metodyki wyceny bilansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Problemy Rachunkowości, nr 2.
 13. Kołaczyk, Z., 2005, Różnice w normach prawa a polityka Rachunkowości, w: Rachunkowość w warunkach Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Poznań.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2007, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 15. Płóciennik-Napierała, J., 2006, Polityka bilansowa i przepisy prawne a rachunkowości kreatywna, Rachunkowość, nr 4.
 16. Remlein, M., 2007, W poszukiwaniu ładu terminologicznego, polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, materiały konferencyjne, t. 1, Poznań.
 17. Sawicki, K., 1997, Polityka bilansowa przedsiębiorstw a praktyka badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 38, Warszawa.
 18. Sawicki, K., 2000a, Polityka rachunkowości i polityka bilansowa - teoria i praktyka, w: J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 19. Sawicki, K., 2000b, Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 1, Warszawa.
 20. Sawicki, K., Czubakowska, K., Sokołowska, D., Wawer, U., 1995, Problem polityki bilansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Warszawa.
 21. Słownik poprawnej polszczyzny, 1988, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa.
 22. Słownik wyrazów obcych, 1971, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 23. Szmerekieta, A., 1999, Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa - zagadnienia wybrane, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 52, Warszawa.
 24. Weber, J., Kufel, M., 1993, Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Park, Bielsko-Biała.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu