BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Problemy edukacji etycznej w rachunkowości
Selected Problems of Ethics Education in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 17-27, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Etyka, Edukacja, Moralność, Księgowość
Accounting, Ethics, Education, Morality, Bookkeeping
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozważenie kwestii nauczania etyki w rachunkowości. Wykorzystano w nim stadia rozwoju moralnego Kohlberga do ukazania pożądanego poziomu rozwoju etycznego. Wskazano, że większość dorosłej populacji zatrzymuje się na poziomie konwencjonalnym, co jest sytuacją niedobrą, gdyż bez dalszego rozwoju nie można rozwinąć obiektywizmu i niezależnego osądu. Do ukazania celów nauczania etyki wykorzystano klasyfikację stworzoną przez D. Callahana, przystosowaną do potrzeb rachunkowości przez S. Loeba. Przedstawiono także dylematy dotyczące nauczania etyki oraz powody niechęci do edukacji etycznej studentów rachunkowości. W artykule zasygnalizowano także problemy profesji księgowej wynikające z braku edukacji etycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the question of ethics education in accounting. Kohlberg's stages of moral reasoning were used to show the desirable stage of ethical advancement. It was pointed out that most of adult population stops at conventional level, which is undesirable, as without further advancement objectivity and independent judgment cannot be developed. To show the purpose of teaching ethics the classification created by D. Callahan and adopted by S. Loeb was presented. The paper also presents the dilemmas concerning ethics education and the reasons for reluctance towards ethics education. The discussion ends with pointing out the problems of accounting profession related to lack of ethics education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M.B., 1987, Moral development and accounting education, Journal of Accounting Education, vol. 5.
 2. Callahan, D., 1980, Goals in the teaching of ethics, w: D. Callahan, S. Bok (red.), Ethics Teaching in Higher Education, Plenum Press, New York.
 3. Dellaportas, S., Gibson, K., Alagiah, R., Hutchinson, M., Leung, P., Van Homrigh, D., 2005, Ethics, Governance & Accountability: A Professional Perspective, John Wiley & Sons Australia, Milton.
 4. Dillard, J., 2005, Wykład w trakcie sympozjum pt. Accounting Ethics: Milestone Or Maelstrom, Kongres EAA, Goeteborg 19.05.2005, niepublikowany.
 5. Dillard, J., 2006, Wykład w trakcie sympozjum pt. Ethics and the Accounting and Auditing Profession in the 21st Century, Kongres EAA, Dublin 23.03.2006, niepublikowany.
 6. Eynon, G., Hill, N.T., Stevens, K.T., 1997, Factors that influence the moral reasoning abilities of accountants: implications for universities and the profession, Journal of Business Ethics, no. 16.
 7. Fleming, A.I.M., 1996, Ethics and accounting education in the UK: a professional approach?, Accounting Education, no. 5.
 8. Gaffikin, M., 2007, Accounting Theory and Practice: the Ethical Dimension, University of Wollongong, Wollongong.
 9. Gaffikin, M., Lindawati, S., 2005, The Moral Reasoning of Public Accountants in the Development of a Code of Ethics: the Case of Indonesia, niepublikowany.
 10. Gray, R.H., Bebbington, J., McPhail, K., 1994, Teaching ethics and the ethics of teaching: Educating for immoralisty and a possible case for social and environmental accounting, Accounting Education, no. 3.
 11. International Accounting Education Standards Board (IAESB), 2009, Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8, wydanie polskie IFAC - SKwP, Warszawa.
 12. LaGrone, R.M., Welton, R.E., Davis, J.R., 1996, Are the effects of accounting ethics interventions transitory or persistent?, Journal of Accounting Education, no. 3.
 13. Lampe, J.C., Finn, D.W., 1992, A model of auditors' ethical decision processes, Auditing: A Journal of Practice & Theory, no. 11.
 14. Landgenderfer, H., Rockness, J., 2006, Integrating ethics into the accounting curriculum: issues, problems, and solutions, w: J. Ketz (red.), Accounting Ethics. Critical Perspectives on Business and Management, vol. 2, Routledge, London-New York.
 15. Loeb, S., 2006, Teaching students accounting ethics: some crucial issues, w: J. Ketz (red.), Accounting Ethics. Critical Perspectives on Business and Management, vol. 2, Routledge, London-New York.
 16. Mautz, R., Sharaf, H., 2006, Ethical conduct, w: J. Ketz (red.), Accounting Ethics: Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London.
 17. McPhail, K., Walters, D., 2009, Accounting and Business Ethics, Routledge, London-New York.
 18. Ponemon, L.A., 1990, Ethical judgments in accounting: a cognitive-developmental perspective, Critical Perspectives on Accounting, vol. 1.
 19. Ponemon, L.A., 1992, Ethical reasoning and selection-socialisation in accounting, Accounting Organizations and Society, no. 3/4.
 20. Ponemon, L.A., Gabhart, D.R.L., 1993, Ethical reasoning in accounting and auditing, CGA-Canada Research Foundation, Vancouver.
 21. Sweeney, J.T., Roberts, R.W, 1997, Cognitive moral development and auditor independence, Accounting Organizations and Society, no. 3/4.
 22. Toffler, B.L., 2003, Final accounting, ambition, greed and the fall of Arthur Andersen, Broadway Books, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu