BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewa Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja układu zmiennych w modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
System of Variables in the Model of Consolidated Financial Statement of Public Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 71-82, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Finanse publiczne, System informacyjny, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statements, Public finance, Information system, Consolidated financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmienne modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych. Przyjęto bowiem, że zdefiniowanie tych zmiennych, a także nadanie im określonych parametrów, stanowi punkt wyjścia do zaproponowania układu takiego sprawozdania finansowego. Prezentację i charakterystykę zmiennych modelu poprzedzono omówieniem pojęcia i rodzajów modeli w nauce oraz rozważaniami na temat relacji między modelem systemu informacyjnego rachunkowości a modelem sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses issues concerning the model of Consolidated financial statement of the public sector in Poland. The author makes an assumption that determining the variables of that model, and attributing to them specific value, is a starting point to propose the structure of this model in Poland. The above-mentioned was preceded by a discussion on the concept and type of models in science and deliberations on relations between the model of accounting system and the model of financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin, W., 1971, Metody analizy polskich planów kont, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nauki Społeczno-Ekonomiczne.
 2. Brzezin, W., 1980, Teoria modeli ewidencyjnych, Studia i Monografie nr 1, WSP w Częstochowie.
 3. Cempel, C., 2000, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań - wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych, Politechnika Poznańska, http://neur.am.put.poznan.pl/mt/mt.htm.
 4. Dziedziczak, I., 1979, Model księgowości informatycznej w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Głodek, Z., 1988, Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Gutenbaum, J., 1992, Modelowanie matematyczne systemów, Omnitech Press, Warszawa.
 7. IFAC Public Sector Committee (PSC), 1996, Study No. 8, The Government Financial Reporting Entity, International Federation of Accountants, July, appendix 2 - Glossary Of Terms.
 8. Kleiber, M., 1999, Modelowanie i symulacja komputerowa - moda czy naturalny trend rozwoju nauki, Nauka nr 4.
 9. Kostur, A., 2001, Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 10. Łukaszewicz, R., 1975, Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 11. The Dictionary of Modem Economics, Cambridge MA 1984, MIT Press.
 12. Public Sector Accounting Board, 2003, 20 Questions About Governmental Financial Reporting - Federal, Provincial and Territorial Governments, National Library of Canada Cataloguing in Publication, The Canadian Institute of Chartered Accountants.
 13. Sadowski, W., 1964, Teoria podejmowania decyzji, Wstęp do badań operacyjnych, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Samelak, J., 2004, Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Strahl, D., 1996, Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Wirth, N., 1980, Algorytmy, struktury danych, programy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 17. Zaleski, A., 1987, Rachunkowość i jej model danych, w: T. Peche (red.), Modele ewidencyjne, Monografie i opracowania 224, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu