BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Napiecek Remigiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość
Corporate Reporting vs. Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 96-108, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość, Systemy rachunkowości
Reporting, Financial statements, Accounting, Accounting systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tytule artykułu celowo nie użyto przymiotnika finansowa w odniesieniu do sprawozdawczości podmiotów gospodarczych, bowiem na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zdecydowanie zwiększyła się rola informacji wykraczających poza aspekty finansowe. Zdaniem Autora, obecnie zarówno forma, zakres, jak i sposób wyceny prezentowanych danych ulega gwałtownym przeobrażeniom. Najwięcej uwagi skupia problem wyceny na potrzeby prezentacji danych finansowych. Powstało wiele opracować na ten temat, a kierunki przemian wskazują na odchodzenie od koncepcji standaryzacji sposobów wyceny. Coraz częściej mowa jest o wycenie "w duchu standardów", a nie zgodnie ze standardami. Stajemy zatem przed wyzwaniem opracowania jednego spójnego systemu informacyjnego, który byłby w stanie wygenerować informacje z obszarów zdecydowanie wykraczających poza sprawozdawczość finansową. Brak lub niedostateczna odpowiedź nauki i praktyki rachunkowości na zgłaszane potrzeby odbiorców ogranicza zaufanie do systemu rachunkowości i jej sprawozdań. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the scope of today's corporate reporting. During the last two decades the scope of corporate reporting was substantially increasing. Today much of the corporate statements consists of non-financial data presented in a narrative manner. The aim of the article is to present to what extent an accounting system can be considered as a source of data for today's corporate reporting. The author analyses the content of corporate statements from the user's perspective. The data included in the corporate statements are evaluated using relevance, accuracy and timeliness criteria. The results show the need for improvements, especially in the range of non-financial data. The question arises whether the accounting system should cover the substance of non-financial data, creating one coherent multidimensional information system for corporate reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black Sun 2010, Rethinking Reporting - Annual Analysis of FTSE 100 Corporate Reporting Trends 2009, s. 32.
 2. Burzym, E., 1998, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 3. DVFA, 2007, Key Performance Indicators (KPIs) for Extra-/Non-Financial Reporting, DVFA Financial Papers no. 08/07.
 4. Eccles, R.G., Krzus, M.P., 2010, One Report Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley.
 5. Gabrusewicz, W., Kołaczyk, Z., 2005, Bilans - wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 6. Kutera, M. Surdykowska, S.T. 2009, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 7. Luty, Z., 2010, Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 8. Patterson, R., 2008, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości, t. 3, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.
 9. PWC, 2007, Management information and performance: CFOs face new demands for high-quality data that drives decisions, on-line, [dostęp: 20.10.2010], dostępny w Internecie: http://www.corporatereporting.com/global-trends.html.
 10. PWC, 2009, What does your reporting say about you?, on-line [dostęp: 20.10.2010], dostępny w Internecie: http://www.corporatereporting.com/global-trends.html.
 11. Samelak, J. (red.), 2009, Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Szewc, M., 2009, Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe, Rachunkowość, wrzesień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu