BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasparski Wojciech (Centrum Eytyki Biznesu ALK & IFiS PAN), Lewicka-Strzałecka Anna (Centrum Eytyki Biznesu ALK & IFiS PAN), Kuraszko Iwona (Centrum Eytyki Biznesu ALK & IFiS PAN), Bąk Dariusz (Centrum Eytyki Biznesu ALK & IFiS PAN), Rok Bolesław (Centrum Eytyki Biznesu ALK & IFiS PAN)
Tytuł
Wolność czy swawola?
Źródło
Master of Business Administration, 2011, vol. 19, nr 5, s. 129-153, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Wolność gospodarcza, Wolność słowa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Public relations, Media, Zasady fair play
Business ethics, Economic freedom, Freedom of speech, Corporate Social Responsibility (CSR), Public relations, Media, Fair play rules
Abstrakt
W referacie przedstawiono rolę mediów jako swego rodzaju strażnika norm etycznych, jakich spełnienia oczekuje się od biznesu. Nie wystarcza bowiem przedstawianie negatywnych stron działalności gospodarczej. Pożądane jest informowanie o odpowiedzialności organizacji, w tym odpowiedzialności społecznej, ponieważ społeczeństwo pokapitalistyczne - jak je nazwał Peter F. Drucker - jest społeczeństwem zarówno wiedzy, jak i organizacji. Wiedza ta powinna być upowszechniana nie tylko przez jej twórców, ale także przez media w sposób poważny, systematyczny i rzetelny (...). Wchodzi to w zakres misji mediów jako nauczyciela, którym - jak pisał Tadeusz Kotarbiński - jest ten, kto się zajmuje głoszeniem zdań o rzeczywistości, będąc szkolnym wychowawcą, naukowcem czy dziennikarzem (...). Nauczycielstwo to wymaga dialogu z wszystkimi grupami interesariuszy firm i organizacji gospodarczych, bowiem to od ich kompetencji i postaw zależy powodzenie dobra wspólnego, tworzonego w wyniku pozytywnej i negatywnej kooperacji partnerów postępujących wedle zasady fair play. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldred J. (2009) The Skeptical Economist: Revealing the Ethics Inside Economics. London-Sterling, VA: Earthscan.
 2. Aranzadi J. (2006) Liberalism against Liberalism: Theoretical Analysis of the Works of Ludwig von Mises and Gary Becker. London-New York: Routledge.
 3. Binkowski Ł., Upadek Barings Bank Ltd., http://hossap-rocapital.ue.wroc.pl/referaty/Upadek_Barings_Bank _Lukasz_Binkowski.pdf
 4. Becker G.S. (1990) Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 5. Benedykt XVI (2009) Encyklika Caritas in veritate: O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.
 6. Berns M. et al. (2009) The Business of Sustainability. Findings and Insights from the First Annual Business of Sustainability Survey and the Global Thought Leaders' Research Project. MIT Sloan Management Review, Massachusetts Institute of Technology.
 7. Botan C.H., Hazleton V. Jr. (1989) Public Relations Theory. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 8. Budujemy świadomość społeczną, rozmowa z Janiną Ochojską i Grzegorzem Grucą, www.rp.pl (11.10.2010).
 9. Chia J. (2006) Inter-cultural contexts: A Public Relations educator's perspective, European Public Relations Research Conference, Carlisle, United Kingdom.
 10. Cole B., Smith D.L. (1996) Perceptions of business ethics: Students vs. business people. Journal of Business Ethics, Vol. 15, s. 889-896.
 11. Davis A. (2007) Public relations. Warszawa: PWE.
 12. Dróżdż M. (2006) Etyczne orientacje w mediosferze. Tarnów: Bablos.
 13. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, http://www.radaetykime-diow.pl/dko.html
 14. Gasparski W. (2007) Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 15. Drucker P.F. (1999) Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Engaging (and grilling) the social side of James Grunig, www.prconversations.com (10.2010).
 17. Goban-Klas T. (2004) Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Goodstein J.D., Wicks A.C. (2007) Corporate and Stakeholder Responsibility: Making Business Ethics a Two-Way Conversation. Business Ethics Quarterly, Vol. 17, s. 375-398.
 19. Grunig J., Grunig L., Dozier D. (2002) Excellent Public Relations and Effective Organization. A Study of Communication Management in Three Countries. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 20. Harrison J.S., Bosse D., Phillips R.A. (2010) Managing for Stakeholders, Stakeholder Utility Functions, and Competitive Advantage. Strategic Management Journal, Vol. 31, s. 58-74.
 21. Kapuściński R. (2008) Autoportret reportera. Krakow: Znak.
 22. Kapuściński R. (2002) Lapidarium V. Warszawa: Czytelnik.
 23. Kapuściński R. (2008) w wywiadzie Andrzeja Skworza, Antyciata. Press, luty.
 24. Kleiber M. (2010) Rozmawiajmy o czymś ważnym. Gazeta Wyborcza, nr 211 (7029), s. 20.
 25. Kotarbiński T. (1986) Myśli o ludziach i ich sprawach. Wrocław: Ossolineum.
 26. Majewska K. (2003) Wizerunek polskiego biznesu w prasie. W: W. Kózek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 27. Niedzicki, Popularyzacja to cale moje życie", http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=l&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=26739&data=&lang=PL&_CheckSum=1864702456
 28. Schopenhauer A. (2006) Erystyka, tłum. J. Lorenowicz. Kraków.
 29. Pleszyński J. (2007) Etyka dziennikarska. Warszawa: Difin.
 30. Rivers W.L., Mathews C. (1995) Etyka środków przekazu. Warszawa: Ars Polona - WAF.
 31. Roguska B. (2004) Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy. W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 32. Rok B. (2008) Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport ze spotkań z interesariuszami. Warszawa: UNDP.
 33. Rozwadowska B. (2002) Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: EMKA.
 34. Sartre J.P. (2001) Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa.
 35. Spark D. (1999) Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 36. Sustainability Report 2009 (2010) Berlin: Axel Springer.
 37. Szomburg J. (2010) Przez dialog do wspólnoty i rozwoju. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 38. Świątkowska T. (2008) Public relations a demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Tench R., Yeomans L. (2006) Exploring Public Relations. Prentice Hall, England.
 40. www.prconversations.com, Engaging (and grilling) the social side of James Grunig (10.2010).
 41. Tomaszewski T. (2007) O literze i duchu prawa. Edukacja Prawnicza, nr 10(91), za: www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu