BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samelak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?
Is a New Model of Financial Report According to IASB the Report of General Destiny
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 135-144, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Information function of accounting, Financial reporting, Financial statements, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W erze globalizacji rośnie znaczenie funkcji informacyjnej rachunkowości, a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Obecnie Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej opracowują wspólnie nowy model sprawozdania finansowego. Celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czy nowy model sprawozdania finansowego jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia oraz czy będzie zatem w stanie zaspokajać oczekiwania informacyjne tzw. powszechnego użytkownika. (abstrakt oryginalny)

In the era of globalization the importance of the function of accounting, especially corporate finance reporting is growing. International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standards Board (FASB) describe together a new model of financial report. The purpose of this paper is to answer the questions: is a new model of financial report, the report of general destiny? Will this new financial report be in a position to meet the needs of general user? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Discussion Paper, 2008, Preliminary Views on Financial Statement Presentation, IASB/FASB, October 16, www.fasb.org.
  2. Gmytrasiewicz, M., 2006, Dylematy współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 32 (88), SKwP, Warszawa.
  3. Gmytrasiewicz, M., 2009, Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  4. Helin, A., 2000, Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  5. Hendriksen, E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Jaruga, A., 2009, Perspektywy rozwoju rachunkowości w świetle konwergencji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, 2008, IASB and SKwP, Warszawa.
  8. Sobańska, I., 2009, Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  9. Świderska, G.K., 2009, Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  10. Walińska, E., 2009, Sprawozdawczość finansowa XXI wieku bez granic?, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu