BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankiewicz Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane problemy kwalifikacji i ujęcia programów komputerowych w księgach rachunkowych według polskich regulacji i MSSF
Selected Issues of Qualification and Recognition of Computer Software in Books of Account According to Polish Regulations and IFRS
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 155-168, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Programy komputerowe, Wartości niematerialne, Księgi rachunkowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Computer programs, Intangible asset, Accounting books, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybki postęp w technologii i wersjach oprogramowania powoduje ciągłe inwestycje w najnowsze systemy. W niektórych jednostkach gospodarczych wartość programów komputerowych i licencji stanowi znaczącą kwotę w bilansie jednostki. Efektywne zarządzanie w tym zakresie stanowi ważny problem zarządu jednostki. Artykuł omawia zasady kwalifikacji i ujmowania tych składników w księgach rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

The rapid development of technology and frequent releases of updates lead to continuous investments in the latest versions of systems. In some business entities the value of computer software and licenses adds up to a significant amount in the balance sheet. Effective management in this area is one of the major challenges faced by management boards of business entities. The article discusses the principles of qualification and entering such assets in accounting books. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 w odniesieniu do zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Dz.Urz. UE z 24.03.2010, L 77.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 w odniesieniu do zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Dz.Urz. UE z 29.11.2008, L 320.
  3. Szczepankiewicz, E.I., 2003, Rynek usług ASP, Manager nr 1 (64).
  4. Szczepankiewicz, E.I., 2004, Kupić czy wynająć oprogramowanie wspomagające prowadzenie rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 7-8 (64).
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn.zm.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu