BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rostek Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Systemy Business Intelligence we wspieraniu polityki finansowej przedsiębiorstw MŚP
Business Intelligence Systems in Support of Corporate Financial Policy for SMEs
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 241-253, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Systemy Business Intelligence, Analiza finansowa, Polityka finansowa
Small business, Business Intelligence systems, Financial analysis, Financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa rynku MSP coraz częściej interesują się narzędziami wspomagającymi analitykę biznesową, w tym również możliwością wspierania zarządzania finansami firmy. Technologia Business Intelligence jest jedną z propozycji rozwiązań informatycznych, które mogą z powodzeniem być wykorzystane w tym zakresie. Możliwość integracji posiadanych danych, realizacja dowolnych analiz finansowych, automatyzacja sprawozdawczości i raportowania finansowego oraz interakcyjna wizualizacja uzyskanych wyników są niezbędnymi elementami efektywnego zarządzania polityką finansową firmy. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano rozwiązania Business Intelligence oraz zakres ich zastosowanie w obszarze zarządzania polityką finansową przedsiębiorstwa. W części badawczej przedstawiono analizę porównawczą wybranych narzędzi Business Intelligence pod kątem możliwości ich wykorzystania do wspierania analizy finansowej oraz dostępności dla firm MSP. Rozpatrywane były narzędzia: wiodących dostawców rynku BI, którzy posiadają w ofercie także wersje oprogramowania dedykowane MSP (grupa I - liderzy rynku BI), dostawców, którzy pojawili się na rynku BI z nowoczesnymi i nowatorskimi rozwiązaniami (grupa II - wizjonerzy rynku BI) oraz dostawców oprogramowania open source BI (grupa III - OSBI). Produkty oceniane były pod względem ich: dostępności dla firm MSP, możliwości integracji z istniejącym środowiskiem informatycznym, zakresem wsparcia dla polityki finansowej przedsiębiorstwa oraz nowoczesności rozwiązania. Uzyskane podczas analizy wyniki pozwalają stwierdzić, że dobór najlepszego rozwiązania BI, wspierającego zarządzanie polityką finansową firmy MSP, musi być poprzedzony staranną analizą potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa w odniesieniu do funkcjonalności i ceny dostępnych na rynku produktów. (abstrakt oryginalny)

SMEs are increasingly interested in tools supporting business analytics, including the ability to support of company's financial policy management. Business Intelligence technology is one of the solutions, that can successfully be used in this area. Ability to integrate the available data, the realization of any financial analysis, automation of financial reporting and interactive visualization the obtained results are an indispensable part of effective company's financial policy management. In the theoretical part the article focuses on Business Intelligence solutions, and in particular on those aspects of their operation, which support the financial policy management of a company. In the research part of the article is presented a comparative analysis of selected Business Intelligence tools and possibility of their use to support financial analysis and the availability of SME companies. There were selected the tools of: BI market leading suppliers, who have offered software dedicated to SMEs (group I - market leaders BI), vendors modern and innovative solutions appeared on the BI market (group II - BI market visionaries) and suppliers open source BI (group III - OSBI). The products were evaluated in terms of: availability for SME businesses, opportunities for integration with existing IT environment, the scope of support for the company's financial policy and modernity of solutions. Obtained analyzing results allow to conclude that the selection of the best BI solution, supporting the management's financial policies for SMEs, must be preceded by careful analysis of needs and capacity of the enterprise with respect to functionality and price of BI systems, available on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balogh J., 2003. Finance Business Intelligence - From Data to Information to Competetive Advantage, [w:] Information Management Magazine, digital edition: http://www.information-management.com.
 2. DiS, 2010. Rynek BI w Polsce 2005-2012, [w:] Monitor IT, numer 2 (321), Rok XIV, 25 stycznia.
 3. Janikowski A., 2008. Systemy finansowe dla dużych firm, [w:] CRN Polska, nr 24/2008, Warszawa.
 4. Luhn H.P., 1958. A Business Intelligence system, [w:] IBM Journal, 1958, vol. 2, no. 4, IBM Corp. Riverton, New Jersey.
 5. Power D.J., 2007. A Brief History of Decision Support Systems, DSSResources.COM, World Wide Web, version 4.0.
 6. Raport IDC, 2009a. Całkowity koszt użytkowania rozwiązań BI: Doświadczenia klienta QlikView, Dokument#IDCWP16R.
 7. Raport IDC, 2009b. Czas osiągnięcia pierwszych korzyści i czas zwrotu z inwestycj i w rozwiązaniach BI: Doświadczenia klienta QlikView, Dokument # IDCWP16R3.
 8. Rasmussen N., Goldy P.S., Solli P.O., 2002. Financial Business Intelligence, John Wiley & Sons Inc., New York.
 9. Sallam R.L., Hostmann B., Richardson J., Bitterer A., 2010. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Gartner RAS Core Research Note G00173700.
 10. Surma J., 2009. Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa.
 11. Waszczuk P., 2010. Analityka w modelu SaaS zyskuje na popularności, [w:] IDG News Service, http://www.idg.p1/news/355722/Analityka.w.modelu.SaaS.zyskuje.na.popularnosci. html, 8 lutego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu