BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Znaczenie cen transferowych w przedsiębiorstwach powiązanych kapitałowo w świetle regulacji prawnych
The Transfer Pricing in the Enterprises - the Regulations
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 63-79, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Korporacje międzynarodowe, Regulacje prawne
Transfer pricing, International corporation, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie w sposób kompleksowy zagadnień związanych z cenami transferowymi, jakie stosują podmioty uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej. Starano się udowodnić, że stanowią one bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa powiązane. Zwrócono uwagę na wachlarz regulacji cen transferowych, obejmujący zarówno metody ich szacowania, sporządzania dokumentacji oraz metody weryfikacji poprawności prowadzonej przez przedsiębiorstwa polityki cenowej. Pomimo to świadomość przedsiębiorstw, zarówno podlegających sprawozdawczości polskiej, jak i regulacjom zagranicznym w zakresie cen transferowych jest wciąż relatywnie mała. W obliczu nasilających się kontroli prowadzonych przez organy administracji podatkowych fakt ten może przynieść negatywne skutki dla szeregu przedsiębiorstw powiązanych w postaci wysokich sankcji. (abstrakt oryginalny)

The major aim of this article was to describe all the problems connected to transfer prices in a compact way, proving that they are really significant aspect of global capital groups members' economic activity. A range of transfer pricing regulations containing both transfer pricing estimation methods, ways of preparing their documentation and the methods of verifying the transfer pricing policy run in particular enterprises is the confirmation of the thesis theme important character. In spite of that, both polish and foreign companies awareness of law needs is really low. As the tax controllers inspect the transfer pricing process more and more often, this low awareness can bring a very negative results to the enterprises like high tax sanctions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bany K. (2000), Modelowa Konwencja w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku, Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 2. Deloitte, www.deloitte.com/pl/podatki: "Ceny Transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym" Publikacja opracowana przez ekspertów Zespołu Cen Transferowych firmy Deloitte".
 3. Dmowski A. (2006), Ceny transferowe. Analiza regulacji prawnych. Przykłady dokumentacji podatkowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Gazeta Prawna, www.podatki.gazetaprawna.pl; Fiskus coraz częściej przeprowadza elektroniczne kontrole, Gazeta Prawna nr 120 z dnia 22.06.2007 r.
 5. Johnson H. (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Lieber s.c, Warszawa.
 6. Koch R. (1994), Słownik Zarządzania i Finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 7. Kosacka-Łędzewich D., Olszewski B. (2005), Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, Wydawnictwo Unimex, Wrocław.
 8. Krzewski M., Michalak S. (2000), Ceny transferowe. Opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Lis J. (2009), Trendy w inwestycjach: fuzje i przejęcia, www.lex.com.pl
 10. Lyons S.M. (1997), Międzynarodowy Słownik Podatkowy, Wydawnictwo PWE/International Bureau of Fiscal Documentation, Warszawa.
 11. Mika J.F. (2007), Ceny transferowe. Odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Nessim H., Dodge M.R. (1997), Kształtowanie cen. Strategie i procedury, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 13. OECD, www.oecd.org, OECD invites comments on the application of transactional profit methods.
 14. OECD: Tax Aspects of Transfer Pricing within Multinational Enterprises. The United States Proposed Regulation (1993), Paris.
 15. Orłowski W. (2007), Jakie znaczenie dla gospodarki mają fuzje i przejęcia, "Gazeta Prawna" Nr 72, 12.04.2007 г.
 16. Pricewaterhouse Coopers, http://www.pwc.com/pl/pol/inssol/publ/2007/cee_ma_survey_2006.html
 17. Pricewaterhouse Coopers, www.taxonline.pl: Jak dokumentować transakcje w firmach stowarzyszonych. Na podstawie artykułu z dziennika Rzeczpospolita z dnia 15.05.2008 r.
 18. Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 19. Sojak S. (2000), Ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Oficyna Wydawnicza Wizja, Warszawa.
 20. Sojak S., Baćkowski D. (2003), Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 21. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. (sygn. III SA/Wa 1728/07).
 23. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (2004), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 24. Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu