BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichocka Agata (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w świetle uregulowań Unii Europejskiej - wybrane problemy
Social Conditions of the Enterprise Functioning in View of the European Union Regulations - Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 107-115, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Prawa pracownika, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Prawo WE, Dyrektywy WE, Regulacje prawne
Enterprises, Employee rights, Health and safety at work, European Community law, EC directives, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwo nie może być w pełni samodzielne, gdyż zdeterminowane jest ono wieloma czynnikami pozagospodarczymi, w tym głównie natury społecznej. W Unii Europejskiej, w jej państwach członkowskich poziom usług socjalnych jest najwyższy w porównaniu z innymi kontynentami, co istotnie obciąża nie tylko budżety państwowe, ale w równym stopniu każde przedsiębiorstwo. Czynnikami społecznymi, które w UE przede wszystkim materialnie wpływają na sytuację pracodawców są m.in.: wymiar czasu pracy i długość gwarantowanego odpoczynku, bardzo dogodne zapisy prawa pracy oraz zmaksymalizowane normy bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady równego traktowania obu płci pod każdym względem oraz zakaz niedyskryminacji pod jakimkolwiek względem, także obywatelstwa czy orientacji seksualnej. Współczesne europejskie przedsiębiorstwa muszą szukać nowych sposobów rekompensowania sobie wydatków z tytułu czynników pozagospodarczych, gdyż w zakresie tych właśnie kwestii na terenie UE koszty będą stale wzrastać - mają wyraźną tendencję rozwojową. (abstrakt oryginalny)

A contemporary enterprise can not be totally autonomous because it is determined by many non-economic social factors. In the EU countries the level of social services is the highest in comparison with other continents and it burdens essentially not only the Budget but equally each enterprise. In the EU the social factors which have the main influence on the employers' financial situation are as follows: working hours, guaranteed leaves, very convenient labour legislation, maximized safety and hygienic norms, equality of rights for men and women, a prohibition against sexual discrimination, and discrimination on any other grounds. Contemporary European enterprises must seek new methods to compensate their expenses caused by non-economic factors because they will grow and there is a clear tendency for them to rise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiło H.G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 2. Brzostek D. (2008), Renesans specjalisty ds. bhp, "Gazeta Wyborcza" z 29.12.
 3. Francuzi rekordzistami Europy w długości urlopu, http://fakty.interia.pl/swiat/news/francuzi-rekordzistami-europy-w-długosci-urlopu, 1095499.
 4. Głąbicka K.(2001), Polityka społeczna w Unii Europejskiej, ELIPSA, Warszawa.
 5. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej (2001), Zakamycze, Kraków.
 6. Pezda A., Pawłowska-Salińska K. (2009), Absolwentki zarabiają mniej od kolegów, "Gazeta Wyborcza" z 12.04.
 7. Pszczółkowska D. (2008), Ile wolno pracować w Unii Europejskiej, "Gazeta Wyborcza" z 16.12.
 8. Pszczółkowska D., Kostrzewski L.(2009), Tacierzyński w UE. Daddy cool, "Gazeta Wyborcza" 23,04.
 9. Przyborowska- Klimczak A., Skrzydło-Tefalska E. (red.), Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiające Wspólnoty Europejskie, stan prawny na dzień 1 listopada 2004 roku, [w:] Dokumenty Europejskie, tom V, WERBA, Lublin.
 10. Skorupka S. (1972), Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Solska J. (2008), "Polityka" z 13 lipca, http://www.polityka.pl
 12. Świątkowski A. M. (1999), Europejskie prawo socjalne, Tom II, ABC, Warszawa.
 13. Turnowiecki W. (2002), Polityka społeczna, GWSH, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu